Протокол №14 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 21.05.2024 г.

Протокол №13 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 25.04.2024 г.

Протокол №12 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 20.03.2024 г.

Протокол №11 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 14.03.2024 г.

Протокол №10 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 19.02.2024 г.

Протокол №9 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 15.02.2024 г.

Протокол №8 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 01.02.2024 г.

Протокол №7 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 11.01.2024 г.

Протокол №6 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 28.12.2023 г.

Протокол №5 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 18.12.2023 г.

Протокол №4 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 14.12.2023 г.

Протокол №3 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 13.12.2023 г.

Протокол №2 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 06.11.2023 г.

Протокол №1 от проведено учредително събрание на Общински съвет-Шабла на 06.11.2023 г.

МАНДАТ 2023 – 2027 г.

Протокол № 67 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 20.10.2023 г.

Протокол № 66 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 10.10.2023 г.

Протокол № 65 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 27.09.2023 г.

Протокол № 64 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 11.09.2023 г.

Протокол № 63 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 30.08.2023 г.

Протокол № 62 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 18.08.2023 г.

Протокол № 61 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 20.07.2023 г.

Протокол № 60 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 13.06.2023 г.

Протокол № 59 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 04.05.2023 г.

Протокол № 58 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 06.04.2023 г.

Протокол № 57 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 07.03.2023 г.

Протокол № 56 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 16.02.2023 г.

Протокол № 55 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 31.01.2023 г.

Протокол № 54 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 29.12.2022 г.

Протокол № 53 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 29.11.2022 г.

Протокол № 52 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 22.11.2022 г.

Протокол № 51 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 28.10.2022 г.

Протокол № 50 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 30.09.2022 г.

Протокол № 49 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 12.09.2022 г.

Протокол № 48 от проведено редовно заседание на Общински съвет- Шабла на 30.08.2022 г.

Протокол № 47 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 17.08.2022 г.

Протокол № 46 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на 19.07.2022 г. 

Протокол № 45 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 28.06.2022 г. 

Протокол №44 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на  31.05.2022 г.

Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 25.05.2022 г. 

Протокол № 42 от проведено извънредно заседание на Общински ъвет – Шабла на 17.05.2022 г. 

Протокол № 41 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 18.04.2022 г. 

Протокол № 40 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 29.03.2022 г.

Протокол № 39 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 23 02.2022 г.

Протокол № 38 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 08.02.2022 г.

Протокол № 37 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 30.12.2021 г.

Протокол № 36 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 07.12.2021 г.

Протокол № 35 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 29.10.2021 г.

Протокол № 34 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 15.10.2021 г.

Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 28.09.2021 г.

Протокол №32 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 31.08.2021 г.

Протокол № 31 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 25.08.2021 г.

Протокол № 30 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 07.07.2021 г.

Протокол № 29 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 04.06.2021 г

Протокол № 28 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 13.05.2021 г.

Протокол №27 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 30.03.2021 г.

Протокол № 26 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 16.03.2021 г.

Протокол № 25 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 04.03.2021 г.

Протокол № 24 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 10.02.2021 г.

Протокол № 23 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 28.01.2021 г.

Протокол № 22 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 20.01.2021 г. 

Протокол №21 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 22.12.2020 г.

Протокол №20 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 08.12.2020 г.

Протокол №19 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 13.11.2020 г.

Протокол №18 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 05.11.2020 г.

Протокол № 17 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 21.10.2020 г.

Протокол № 16 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 12.10.2020 г.

Протокол №15 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 03.09.2020 г. 

Протокол № 14 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 29.07.2020 г.

Протокол № 13 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 12.06.2020 г.

Протокол № 12 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 21.05.2020 г.

Протокол № 11 от проведено редовно закрито заседание на Общински съвет – Шабла на 29.04.2020 г.

Протокол № 10 от проведено извънредно закрито заседание на Общински съвет – Шабла на 15.04.2010 г.

Протокол № 9 от проведено редовно закрито заседание на Общински съвет – Шабла на 27.03.2020 г.

Протокол № 8 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 10.03.2020 г.

Протокол № 7 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 26.02.2020 г.

Протокол № 6 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 12.02.2020 г.

Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 23.12.19

Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 17.12.2019 г.

Протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 3.12.2019 г.

Протокол № 2 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 13.11.2019 г.

Протокол № 1 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 05.11.2019 г.

МАНДАТ 2019 – 2023 г.

Протокол № 64 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 10.10.2019 г.

Протокол № 63 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 18 септември 2019 г.

Протокол № 62 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 27.08.2019 г.

Протокол № 61 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 22.08.2019 г.

Протокол № 60 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 16.08.2019 г.

Протокол № 59 от проведено извънредно заседание на Общински съвет-Шабла на  31.07.2019 г.

Протокол № 58 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 10.07.2019 г.

Протокол № 57 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 11.06.2019 г.

Протокол № 56 от проведено редовно заседание на Общински съвет-Шабла на 22.05.2019г.

Протокол № 55 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 10.04.2019 г.

Протокол № 54 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 27.02.2019 г.

Протокол № 53 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 22.02.2019 г.

Протокол № 52 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 30.01.2019 г.

Протокол № 51 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Шабла на 28.12.2018 г.

Протокол № 50 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 04.12.2018 г.

Протокол №49  от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 29.11.2018г.

Протокол № 48 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.10.2018 г.

Протокол № 47 от проведено заседание на Общински съвет- Шабла на 26.09.2018 г.

Протокол № 46 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 04.09.2018 г.

Протокол  № 45 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на  31.07.2018 г.

Протокол № 44 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 26.06.2018г.

Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.05.2018г.

Протокол №42 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.04.2018г.

Протокол № 41 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 26.04.2018г.

Протокол  №40 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 29.03.2018г.

Протокол № 39 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 27.02.20 18г.

Протокол № 38 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 20.02.2018г.

Протокол № 37 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.01.2018г.

Протокол  № 36 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 08.01.2018г

Протокол № 35 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 21.12.2017 г.

Протокол № 34 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 29.11.2017г.
Протокол № 33 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 03.11.2017 г.

Протокол № 32 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 26.09.2017г.

Протокол № 31 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 07.09.2017 г.

Протокол № 30 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 3 август 2017 г.

Протокол № 29 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 27.07.2017г.

Протокол № 28 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 28.06.2017 г.

Протокол № 27 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 22.06.2017 г.

Протокол № 26 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 22.05.2017 г.

Протокол № 25 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30.03.2017 г.

Протокол № 24 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 07.03.2017 г.

Протокол № 23 от проведено заседание на Общнски съвет – Шабла на 27.01.2017 г.

Протокол № 22 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 29.12.2016 г.

Протокол № 21 А от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 24.11.2016 г.

Протокол № 21 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 21.11.2016 г.

Протокол № 20 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 17.11.2016 г.

Протокол № 19 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 20.10.2016 г.

Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 05.10.2016 г.

Протокол № 17 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 27.09.2016 г.

Протокол № 16-а от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 26.08.2016 г.

Протокол № 16 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 26.08.2016 г.

Протокол № 15 от проведено заседание на Общински съвет град Шабла на 04.08.2016 г.

Протокол № 14 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 30 юни 2016 г.

Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 23 юни 2016 г.

Протокол № 12 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 31 май 2016 г.

Протокол № 11 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 26.05.2016 г.

Протокол № 10 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 27.04.2016 г.

Протокол № 9 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 31 март 2016 г.

Протокол № 8 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 7 март 2016 г.

Протокол № 7 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 27.01.2016 г.

Протокол № 6 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 15.01.2016 г.

Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет – Шабла на 18.12.2015 г.

Протокол № 4 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Шабла на 10 декември 2015 г.

Протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет град Шабла на 2 декември 2015

Протокол № 2 от проведено заседание на Общински съвет град Шабла на 13 ноември 2015 г.

Протокол № 1 от проведено заседание на Общински съвет град Шабла от 6 ноември 2015 г.