Декларация за достъпност към Официална електронна страница на Община Шабла

Община Шабла се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб старниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

Община Шабла предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница на Община Шабла:

Съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. Официална електронна страница на Община Шабла е в съответствие с WCAG 2.0 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност

Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на Община Шабла. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на Община Шабла:

Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на 5 работни дни.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Шабла е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии:

Технически спецификации

Достъпността на Официална електронна страница на Община Шабла разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подходи за оценка на съответствие

Община Шабла оценя достъпността на Официална електронна страница на Община Шабла чрез следните подходи:

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на Официална електронна страница на Община Шабла е налична на следния адрес: https://shabla.bg/accessibility-declaration.html.

Формално утвърждение на декларацията за достъпност

Тази декларация за достъпност е официално утвърдена от:

Община Шабла
Мариян Жечев
Кмет на Община Шабла

Може да изтеглите документа в .pdf формат тук: Декларация за достъпност на Община Шабла

Ред за подаване на жалби относно достъпността

За препоръки и жалби, моля свържете се с нас на: [email protected], +359 32 293 692


Тази декларация е създадена на 11 Май 2020 с помощта на W3C Accessibility Statement Generator Tool.