Отмяна на кампания за събиране на непотребни електроуреди

Предвид обявеното извънредно положение в страната и мерките за карантина, Община Шабла съобщава на всички заинтересовани, че обявената на 26 и 27 март 2020 година кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се отменя.

При нормализиране на епидемиологичната обстановка ще бъде насрочена нова дата, за която своевременно ще бъдете уведомени.

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 26 и 27 март 2020 година (четвъртък и петък) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.

Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 25 март 2020 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].

На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съобщение за изработване на ПУТ в с. Тюленово

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП: ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ ХII и УПИ ХIII, кв.12 по регулационния план  на с.Тюленово, община Шабла.

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.

Съобщение за изработване на ПУП в с. Крапец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ IХ, кв.26 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Заключителна пресконференция в изпълнение на проект JOYRIDE

Във връзка с изпълнението на проект JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., община Шабла кани всички заинтересовани представители на медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата: 27 Февруари 2020 година

Час: 14:00

Място: Зелен образователен център гр. Шабла