Учебни стрели в района на Шабла

От 08.06.2020 г. до 11.06.2020 г. (резервен ден – 12.06.2020 г.), в района на Зенитния полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море, ще се проведат полети и стрелби с използване на артилерийско, ракетно, зенитно-ракетно и авиационно въоръжение.

За осигуряване на безопасността по време на стрелбите са въведени временни забрани за корабоплаването и въздухоплаването в морското и въздушното пространство, заключено между ивицата от нос „Карталборун“ (Дуранкулак) до нос „Калиакра“ и акваторията на Черно море, на разстояние 12 мили от бреговата ивица.

С цел недопускане на инциденти, следва всички граждани да ограничат пребиваването в района на стрелбите, в посочения период.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) „Финеш-Пролез“, изграден в ПИ 58596.7.51, за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 58596.7.29, с обща площ 149,007 дка, в землището на с. Пролез, община Шабла, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Пролез, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни, от 5 до 19 май 2020 година включително.

 

Община Шабла

05.05.2020 г.

Информация за преценка ОВОС

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) „Финеш-Пролез“

На основание  чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) „Финеш-Пролез“, изграден в ПИ 58596.7.51, за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 58596.7.29, с обща площ 149,007 дка, в землището на с. Пролез, община Шабла, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.04.2020 г.
Публикувано на 14.04.2020 г.

Уведомление

Отчет 2019 г. за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози

Отчет за 2019 г. за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози

Отчет 2019