На Трифон Зарезан в община Шабла

86 годишния Петър Рачев от Шабла стана „Цар на виното“

Всяка година на 14 февруари – Трифон Зарезан, община Шабла и НЧ „Зора 1894“ в града организират конкурс за най-добро домашно вино.
Рано сутринта, по традиция, празникът започна на лозята западно от града, където се извърши зарязването – с пита, кокошка и бъклица с вино. „За здраве, за наздраве и за берекет!“ – бе произнесено народното пожелание в лозята.
След това, (поради отсъствие на царя на виното Шабла 2020 година, Живко Янев)
Иван Минчев, отличен с трета награда в миналогодишния конкурс заряза една лоза и благослови за здраве и берекет.
На лозовият масив присъстваше и 9-годишната Ани от Добрич със своя баща, Христо Енчев – наследници на собственика на лозето.
В мразовитият февруарски ден, известният на шабленци винар Стойчо Захов почерпи присъстващите на ритуала с домашно греяно червено вино.
По-късно, празникът се пренесе във фоайето на НЧ  „Зора 1894“. Там самодейците от фолклорна група „Добруджанка“ към читалището, с ръководител Жана Рачева и корепетитор Галин Ганчев, поздравиха присъстващите на празника.
Инж. Иван Иванов от Варна, експерт-енолог, имаше нелеката задача да оценява вината в конкурса.
В категорията „Бели вина“,  първо място бе присъдено на Йордан Михайлов, второ място спечели една от дамите участнички в конкурса –  Таня Георгиева , а третото място заслужи   Стоян Стоянов. И тримата призьори в категорията са шабленци.
При червените вина, с първа награда бе отличен 86-годишният Петър Рачев от Шабла. Рачев повече от половин век е „в занаята“ и не за първи път става „баш винар“.Той бе коронясан и за Цар на виното, Шабла 2021 година.
Второто място в категория „червени вина“ отиде при Савко Петров от Шабла, а на трето се класира НЧ „Стефан Караджа“ от село Стражица.
Наградите връчи секретарят на НЧ „Зора 1894“ Шабла, Георги Стефанов.
В конкурса за най-добро домашно вино, реколта 2020 година се получиха 29 проби от 22 любители на гроздовия елексир. Всички получиха грамоти за участие.

Стартира разработване на план за интегрирано развитие на община Шабла за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз, Община Шабла започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед на Кмета на община Шабла № РД-04-77/09.02.2021г. е определена Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите в раздел – Заповеди на кмета на общината.

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Шабла за периода 2021-2027 г., може да изпращате на следните е-мейли:

[email protected] ; [email protected]

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета която ще намерите на следният интернет адрес: https://forms.gle/RS9d2HPLnV96fMrq6

 

 

 

Проекто-бюджет 2021 бе обсъден с жителите на община Шабла

В пленарната зала на сградата, на Общинска администрация Шабла се проведе публичното обсъждане на проекто-бюджета на общината за 2021 година.
Проектобюджетът на община Шабла бе представен пред гражданите от двамата зам. кметове на общината – Цветелин Йорданов и Петър Атанасов, както и от нач. отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“ в Общинска администрация Шабла – Росен Василев. Поради здравословни причини, кметът Мариян Жечев бе възпрепятстван да присъства на публичното обсъждане.
Поради усложнената епидемична обстановка, през тази година обсъждане на проекто-бюджета по населените места в общината не се състоя. Г-н Василев запозна гражданството с факти и цифри по Проекто-бюджет 2021 на община Шабла.
Бюджетната рамка на община Шабла за 2021 година ще бъде в размер на 9 510 982 лв. Средствата, привлечени по проекти, финансирани от ЕС, заложени за 2021 г. са 5 301 982 лв. Размерът на инвестиционната програма за годината е 6 672 200 лв., като 4 082 829 лв. са за обекти, финансирани със средства от ЕС, а 2 589 321 лв. ще се финансират със собствени приходи и приходи от републиканския бюджет. Подробно бе изложено какво и с какви средства ще се направи в общината през годината.
След като Росен Василев представи проекто-бюджета, гражданите зададоха въпроси по него, свързани с ремонта и асфалтирането на улици, бюджета на спортните клубове, социалните програми на община Шабла за годината. Г-н Василев отговори на тях с дати и цифри.

Църквата в Шабла отбеляза своя храмов празник

На 10 февруари, когато честваме паметтта на св.Харалампий – покровител на пчеларите, църквата в Шабла отбелязва своя храмов празник.

Отец Павел Максимов отслужи празнична света литургия, заедно с архимандрит Константин от манастира „Свети Пантелеймон“ в местността Патлейна до град Велики Преслав, отец Василий от Каварна и отец Михаил от Варна. В празника се включиха и певци от София с ръководител доц.д-р Йордан Банев.

След празничната служба, бе извършен празничен водосвет и осветен меда на местните пчелари.

На всички бе даден празничен оброк.

Протойерей Павел Максимов се обърна към всички присъстващи с топли думи и ги поздрави с празника. Пожела на пчеларите и земеделците да са благословени.

Информационна среща по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура процедура BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г.

ПОКАНА
от
„Местна инициативна група Каварна – Шабла“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителния съвет на „МИГ Каварна – Шабла“ има удоволствието да Ви покани на три информационни срещи, по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура процедура BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г., които ще се проведат на 27 /сряда/ януари 2021г. в сградата на община Шабла, гр. Шабла, ул. Равно поле 35 от 16:00 часа и на 28 /четвъртък/ и 29 /петък/ януари 2021г. в сградата на община Каварна, гр. Каварна ул. Добротица 26 от 16:00 часа.
Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.
С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-20/15.01.2021г. на Министерството на здравеопазването, ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Изпълнителен директор: Г.Георгиев