В община Шабла се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

Днес, 29 ноември 2023 г., в сградата на Община Шабла, се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Участие в нея взеха представители на Регионална дирекция по горите – Варна, Държавно ловно стопанство – Балчик, Областен информационен център – Добрич, Общински съвет – Шабла, кметове и кметски наместници от община Шабла и представители на общинска администрация.
Пресконференцията беше открита от Кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев, който информира, че това е първият проект на общината, изпълнен с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.) и спечелен в конкуренция с други организации, притежаващи опит в кандидатстването и изпълнението на проекти за опазване на биологичното разнообразие.
Галя Камберова – Ръководител на проекта, запозна присъстващите с неговата същност и основната му цел, а именно – да се подобри природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от Плана за действие за вида, в определени защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната. В тази връзка тя представи пред участниците в пресконференцията резултатите от реализираните по проекта дейности:
-Проведени пет специализирани проучвания и изследвания, свързани с вида червеногуша гъска: разработени минимални стандартни екологични изисквания на базата на проведено проучване на типове природни местообитания, свързани с храненето, пребиваването и нощуването на вида; оценка на степента на безпокойство и риска за отстрел на червеногуши гъски в най-важните места на пребиваване на вида; изследвания за натрупване на оловни и други токсични вещества, химикали и пестициди от селското стопанство в организма на гъските; проучване на локалните придвижвания и взаимовръзки между местата на нощуване и местата на хранене с помощта на телеметрични изследвания и опръстяване с цветни пръстени; проучване на миграционните пътища на вида и определянето на „тесни места“ в жизнения цикъл в рамките на международната работна група (МРГ) по опазване на червеногушата гъска.
-Обособен Център за временно настаняване и първа помощ на ранени и пострадали червеногуши гъски и тяхната рехабилитация в основните места на срещане на вида, обслужван от двама полеви сътрудници, съставен от обзаведени и оборудвани административна част, манипулационна, склад за храна и инвентар, навес и заграждение от 800 кв. м., покрито с мрежа и обезопасено с електропастир;
-Актуализирани, преиздадени и разпространени две помагала, съставени по проект 09/NAT/BG 000230 „Сигурни зимовища за червеногушата гъска“ на БДЗП, финансиран от Програма LIFE на ЕС: учебно помагало за извънкласни дейности – „С Червеногушка на училище и сред природата – Помагало за учителя природолюбител“ и Помагало за ловеца;
-Ангажиране на широката общественост в опазването на червеногушата гъска чрез проведени три издания на Фестивал на хвърчилата и две издания на Зимен фестивал на червеногушата гъска, осигурена материално-техническа база за фестивалите и поставено фотоукритие за наблюдаване и фотографиране на птици на Шабленска тузла.
Отчетен беше приносът на Европейския съюз за реализирането на дейностите по проекта чрез осигуреното финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Максималната безвъзмездна финансова помощ, одобрена по проекта е на обща стойност 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско финансиране и 161 869,12 лв. национално съфинансиране.
В допълнение към представената информация, Петър Атанасов – зам. кмет „Финанси“, информира че закупеното оборудване по проекта ще послужи на общината за провеждането и на много други събития освен двата фестивала и че въпреки липсата на опит по ОПОС, екипът за управление на проекта се е справил добре с изпълнението на заложените дейности.
Д-р Йорданка Стоева – председател на Общински съвет – Шабла увери присъстващите, че Общинският съвет ще продължи да подкрепя инициативите на Общинска администрация за кандидатстване с проекти за популяризиране и опазване на биологичното разнообразие на територията на Общината.
Ръководителят на проекта Галя Камберова закри пресконференцията с пожеланието изпълнените до сега проекти от различни организации и институции да дадат очаквания резултат и червеногушите гъски да започнат отново да прекарват целите зими във влажните зони и полетата на Крайморска Добруджа.

Презентация

 

Проведе се зимният фестивал „Шабла и птиците“

На 25 ноември 2023 година започна второто издание на Зимен фестивал „Шабла и птиците“, посветен на световно застрашената червеногуша гъска.
Официалното откриване се състоя в салона на НЧ „Зора 1894“. Д-р Йорданка Стоева – председател на Общинския съвет – Шабла, Даниела Колева – изпълнителен директор на общинската фондация „Карон Лимен“ и Галя Камберова – ръководител на проект “Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)”, по който се случи събитието, дадоха началото на Зимния фестивал.
Още във фоайето на читалището гостите бяха посрещани с информация за програмата на Фестивала и подаръци от организаторите – Помагало за ловеца и Помагало за учителя природолюбител, издадени по проекта.
Водещ на Зимния фестивал „Шабла и птиците“ 2023 бе Атанас Стоянов или Наско, който е водещ на едно от най-обичаните предавания в ефира на БГ Радио – „Любими песни за любими хора“.
За малки и големи от сцената прозвучаха музикалните поздрави на деца от Каварна, Добрич и Варна – част от музикалната академия на Надя Ботева.
Щандове с ръчно изработени сувенири, лакомства и тестени изделия бяха позиционирани за всички посетители – жители и гости на града.
За децата организаторите бяха осигурили различни занимания – изработване на пана от мозайка, работилница за свещи, работилница „Шушулка“ и игра „По пътя на птиците“, която започваше от фоайето на читалището и завършваше в трите гнезда в Зеления образователен център.
Ученици от СУ „Асен Златаров“ – гр. Шабла се включиха във фестивала като доброволци, които обясняваха на посетителите правилата на играта и ги информираха за предлаганите занимания, в които могат да се включат.
Поради влошените метеорологични условия на 26 ноември, от програмата на Фестивала отпаднаха мероприятията, свързани с пътуване – концертите, които следваше да се представят от гостуващи изпълнители и екскурзията за наблюдение на птици.
Голямата награда в обявения фотоконкурс – Определител на птиците на Европа и Западна Палеарктика, беше присъдена на Красимира Койчева.
Зимен Фестивал „Шабла и птиците“ се организира от Община Шабла в рамките на проект “Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)”, финансиран по договор за предоставяне на безвъмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.027-0002-C01 от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основно училище „Св. Климент Охридски“, с. Дуранкулак отпразнува своя патронен празник за шестдесет и пети път

С посрещане на училищното знаме и под звуците на химна на училището, започна празничния концерт, посветен на патронния празник на ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак. Тази година той се чества за 65-и път.
В поздравителното си слово директорът, Маргарита Тодорова разказа за живота и делата на Климент Охридски: затова, че е един от учениците на Кирил и Методий, обучил около 3 500 ученици; как денем е работил, а нощем е пишел; как е творил в Охрид, наречен още чудотворец.
„Има личности, които остават завинаги в нашата история, чието име носят много образователни институции. Велико е името на Климент Охридски. Днес празникът се чества в цяла България. Всички отдаваме почит и уважение към великия просветител.“ – каза в словото си Маргарита Тодорова и честити празника на всички.
Гости на климентовци бяха кметът на община Шабла Мариян Жечев, Живко Спасов-общински съветник, Веселин Йорданов – кмет на село Дуранкулак, представител на СУ „Асен Златаров“ Шабла, родители.
Празникът продължи от сцената, където за всички присъстващи беше подготвена богата литературно-музикална програма.
Имаше изпълнения на стихове, народни песни и танци, драматизации.
В словото си кметът на общината честити празника на присъстващите и каза, че „както в ония години светията се е борил, така и вие се трудите“. Благодари на учителите и на родителите за доверието, което са гласували на педагозите.
И тази година кметът спази традицията като обеща нещо, но за него учениците ще разберат след 24 май.
Беше прочетен поздравителен адрес от името на д-р Йорданка Стоева – председател на Общинския съвет. Денислав Видолов – бивш възпитаник на училището прочете поздравителен адрес от директора на СУ „Асен Златаров“ Петранка Петрова.

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“

На 29 ноември 2023 г. от 10.30 часа, в сградата на Общинска администрация Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле“ № 35, ще се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС.
Проектът е с период на изпълнение 04.01.2021 – 04.05.2024 г. и е на обща стойност 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско финансиране и 161 869,12 лв. национално съфинансиране.
Общата му цел е подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.
На пресконференцията, организирана от Община Шабла, в качеството ѝ на Бенефициент по проекта, присъстващите ще бъдат запознати с резултатите от проекта.

Програма

Община Шабла изпълни проект за популяризиране на културното наследство, свързано с култура „Хаманджия“

На 20.11.2023 г., се проведоха две проектни събития, организирани от Община Шабла в качеството й на Водещ партньор, като част от дейностите по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Участниците в първото промоционално събитие бяха запознати с целите и изпълнените дейности, постигнатите резултати, партньорите и екипа по проекта, след което посетиха Археологически комплекс – Дуранкулак. Участниците в промоционалната туристическа обиколка имаха възможността да посетят двата обекта от съвместния туристически маршрут „Хаманджия“, а именно Археологически комплекс – Дуранкулак край с. Дуранкулак, община Шабла и Център „Хаманджия“ в град Черна вода, Румъния, и да се запознаят с  услугите създадени по проекта –   виртуална обиколка на обектите, работилница за мислители, 3D реконструкция на обектите и безплатни приложения за телефони.

По време на двете проектни събития, присъстващите имаха възможност да се запознаят с култура „Хаманджия“, открита преди около 8 000 години и изпреварила в развитието си тогавашните европейски общности. Тя е първата европейска прото-цивилизация, начертала насоките и културното развитие на голяма част от Стария континент.

Археологическите разкопки на обекта започват през 1975 г. под ръководството на проф. Хенриета Тодорова. Там са разкрити осем културни пласта, като първите два са от времето на ранната каменно-медна епоха, следващите четири от времето на късната каменно-медна, един от късната-бронзова епоха и един от ранното средновековие. Присъстващите бяха запознати и с най-големия праисторически некропол с над 1 200 разкрити и проучени погребални съоръжения, който е най-големия не само в Европа, но и в света. В него е открито най-старото обработено злато в праисторическия свят.

Предвижда се Археологически комплекс – Дуранкулак да отвори врати през месец Март 2024 г.

Повече информация за проекта може да намерите на официалната страница www.hamangia.eu