Конкурс по повод празника на лозаря – Трифон Зарезан

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894″– ГР. ШАБЛА
организират
КОНКУРС
за най-добро домашно вино от реколта 2022 година

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ ВИНА от реколта 2022 година.
2. До участие се допускат проби от вино – местни добруджански сортове.
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължително писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ).
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от 1/2 литър (всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да бъдат бистри.
6. Конкурсът е анонимен.
7. Професионално жури ще определи най-добрите вина.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 01 февруари 2023 г. до 17 часа на 10 февруари 2023 г. в Народно читалище „Зора 1894“ – гр. Шабла.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон Зарезан – 14 февруари в сайта на Община Шабла, на страницата на НЧ ”Зора1894” Шабла, както и на 21 февруари – в общинския вестник „Изгрев”.
Празникът тази година ще бъде присъствен, с празнична програма на открито.
Наградените участници в конкурса ще получат наградите си на 14 февруари, 2023
г. по време на Празника на лозаря. Празничната програма на Трифон Зарезан ще
бъде публикувана в общинския вестник „Изгрев“ на 07 февруари, 2023г., в сайта на
Община Шабла и на страницата на НЧ „Зора1894“ – гр.Шабла.

За справки: тел. 05743/40 28
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла

Кампания за опазване на влажните зони и аквакултури

НЧ „Отец Паисий 1901“, с. Езерец
КАНИ
всички желаещи – деца и възрастни за участие в
КАМПАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И АКВАКУЛТУРИ

Очакваме ви от 2-ри до 5-ти февруари с игри, експерименти, прожекции и дискусии, както и почистване на плажа!
Заедно да опознаем влажните зони и аквакултури и да ги опазим.
През междусрочната ваканция Ви каним да посетите НЧ „Отец Паисий 1901“, с. Езерец. Подготвили сме атрактивна програма от занимални, дискусии, прожекции на рибарска тема посветена на опазване на нашите скъпи влажни зони и морски плажове, дюни и брегове.
Кампанията ще бъде открита на 2-ри февруари по повод международен ден на влажни зони.
Програмата за 2-ри и 3-ти февруари е следната:
• от 10:00 ч. до 12:00 ч. – образователни и интерактивни игри за деца, посещение на етнографска музейна сбирка;
• от 13:00 – работилница за сглобяване на въдици;
• от 14:00 ч.- плетене на рибарски мрежи;
• от 15:00 ч.- еко фабрика.
На 4-ти февруари от 10:00 ч. до 17:00 ч. – почистване на плажа на с. Езерец, дискусии относно опазването на околната среда чрез намаляването на пластмасовите отпадъци, прожекция на филма „Ангъчка“.
На 5-ти Фревуари от 10 ч. до 17 ч. – Ден на Творчество, с работилница екофабрика – от пластмасови отпадъци до подаръци, дискусии относно опазването на околната среда чрез намаляването на пластмасовите отпадъци, Прожекция на филм „Ничии отпадъци“.

Очакваме ви с децата от 10:00 ч. на 2, 3, 4 и 5 февруари 2023 г. за едно безпретенциозно изживяване на полезни и приятни моменти с грижа за нашето крайбрежно място.
Кампанията се осъществява от Народно Читалище „Отец Паисий 1901“ с. Езерец, в изпълнение на Дейност „Повишаване на осведомеността за опазване и подобряване на природното културно наследство чрез дейности по разпространение на знания за опазване на околната среда в рамките на проект „Съхраняване на традиции, бит и култура чрез опазване, подобряване и развитие на морското културно и природно наследство в с. Езерец, община Шабла“. Проектът се финансира от ЕС по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-9/10.03.2022 с Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 по мярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик и е със срок на изпълнение 10.03.2023 г.

Нов електрически автомобил за Домашния социален патронаж

Община Шабла кандидатства с проектно предложение за закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж. Проектът бе одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Финансира се от Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ по Договор № РД-04-43 от 12.01.2023 г. Общата му стойност е в размер на 80 550 лв. От тези средства 35 997,79 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено финансиране.
По проекта ще бъде доставен нов неупотребяван изцяло електрически лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж – Шабла. По този начин ще се обнови и модернизира автопарка на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 140 потребители от 11 населени места на територията на общината. С доставката на предвидения в проекта лекотоварен автомобил ще се повиши качеството на предоставяните услуги – домашен патронаж и топъл обяд, създавайки условия за намаляване на разходите за издръжка на дейността, оптимизиране на графика за доставка на храна до домовете на потребителите, подобряване на работната среда, както и за повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, предоставящ услугата.
Проектът е със срок на изпълнение до 08.12.2023 г.

Богдана е първото бебе за 2023 година в Шабла

Момиченце е първото за Новата година бебе в Шабла.
То проплака в 2:10 ч., днес – 10 януари в Медицински комплекс „Майчин дом“, гр. Варна. Бебето е с мерки 3.820 кг и 52 см. и е втора рожба на родителите Емилия и Александър.
Община Шабла поздравява щастливото семейство и им пожелава здраве, много поводи за радост и гордост с Богдана и сестричката й Юлия.