Поздравление на кмета Мариян Жечев по повод международния ден на учителя

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ!

Няма човек, който да не помни своя първи учебен ден и своя първи учител. Учителската професия е сред най-важните и най-значимите, наред с всички онези професии, които оформят човека като обществена личност.

Няма възпитание без човешки пример, без помощ и вдъхновение. Защото учителите запалват онази искра, от която животът става интересен и смислен. Защото учителите задават модел за подражание, насочват те към желаната професия, отварят прозорците към голямата наука.
Учителите винаги са били с решаващ принос за развитието на обществото. През нашето Възраждане в първите училища влизат най-просветените българи, училите в чужбина, свещениците. Те поставят основите на националното ни самосъзнание. Повечето от най-великите личности в българската история са и учители – Христо Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Йордан Йовков…
Днешният ден е прекрасен повод да Ви благодарим, уважаеми учители – на Вас, на колегите Ви, работили преди Вас.
Вие сте хората, които създават втори дом за децата. Вие им подарявате не просто знания, а сигурно място, където да се чувстват разбрани и подкрепяни. Вашата професия е повече от отговорна – Вие помагате на бъдещето ни да се развива и изгражда. И както в началото е Словото, така и в началото на всеки съзнателен човешки живот стои един Учител.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

От 20 септември 2021 година стартира приема на заявления за участие в проект „Патронажна грижа+ в Община Шабла“

От 20 септември 2021 година в деловодството на община Шабла – стая 106, ще се приемат заявления от кандидати за потребители и персонал по проект „Патронажна грижа+ в община Шабла“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Информацията и бланки на заявленията за кандидатстване по проекта са качени на ниво „Обяви” в официалния сайт на община Шабла.

Обръщение по повод Преброяване’2021

Уважаеми съграждани,

Преброяването на населението и жилищния фонд е важно за държавата, общината ни и всеки от нас.
То се провежда от Националния статистически институт и данните, които се събират, помагат на правителството, на местната власт и на бизнеса. Въз основа на тях в общината ще можем да вземаме обосновани решения, да сме полезни за всички съграждани и да насочваме ресурсите там, където е най-нужно.
Всеки може да се преброи сам, като попълни електронната преброителна карта до 30 септември. Необходим е само компютър, таблет или телефон и интернет.
Участието в преброяването е наше задължение и отговорност.
Пребройте се електронно сега, не чакайте последния срок.
Паралелно с електронното преброяване от 18 септември тръгват преброители – те са ваши съседи, колеги или познати. Ще ви преброят, ако не го направите онлайн сами.
Включете се, защото сте важни!

Започна учебната година в община Шабла

Днес, 15 септември 2021 г., за юбилеен 100-тен път се откри учебната година в училищата в България.

При спазване на всички противоепидемични мерки, регламентирани със Заповед на Министъра на здравеопазването и насоките на Министерството на образованието и науката, се откри учебната 2021/ 2022 година в СУ „Асен Златаров“ Шабла и ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак.
В 9.00 часа с ритуал по издигане на националния флаг започна празникът в двора на СУ „Асен Златаров“ Шабла.
Този ден е вълнуващ за всички, но най-трепетен и запомнящ се е за най-малките ученици, първокласниците, които тази година са 17. Техни учители по пътя към знанието ще бъдат Красимира Никифорова и Елена Ставрева.
Гости на тържеството в СУ „Асен Златаров“ бяха кметът на община Шабла Мариян Жечев, заместниците му Петър Атанасов и Цветелин Йорданов, секретарят на общината Миглена Спирова, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в общинската администрация Тодор Димитров, Таня Янакиева – началник-отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, Живко Славов и Йордан Михайлов – бивши директори на училището, родители, граждани.
Първи своите пожелания към учениците отправи директорът на училището Петранка Петрова.
„15 септември е денят, в който всички ние, учители, ученици и родители се прекланяме пред духовното огнище на българина – училището, което винаги е било и ще бъде един неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет.“
Директорът пожела на първокласниците успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдат заедно през следващите 4 години.На учителите – все така неуморно да създават и пазят богатството на българското училище – неговите възпитаници. На всички останали една истинска, успешна учебна година.
„Вървете напред смело и решително! Искайте, защото можете! Не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте!“ – пожела Петранка Петрова.
Кметът на общината също имаше честта да поздрави учениците и учителите.
„Всички знаем, че тази учебна година няма да е лесна. Но след опита от миналата, вярвам, че ще е успешна. Най-интересна и предизвикателна ще бъде за първокласниците. На вас пожелавам да не бързате да се разделяте с детството.
На всички желая спорна учебна година и хубави дни в училище.“ – завърши приветствието си Мариян Жечев.
Директорът ливна менче с вода пред „буквара на знанието“, както повелява традицията на този ден.
След официалното откриване на учебната година най-малките ученици влязоха в класната стая, където получиха своите първи учебници и се запознаха с учителките си.
От учебната 2021/2022 година шабленското училище ще бъде иновативно.
Кметът на общината и директорът на училището прерязаха официално лентата, с което беше открит STEM кабинетът или творческата работилница, която ще спомогне да се скъси границата между теорията и практиката. Така обучението ще бъде и атрактивно, и съобразено с образователните стандарти.
Откриването на учебната година в основно училище „Св. Климент Охридски“ в Дуранкулак започна по традиция с посрещане знамето на училището и колективно изпълнение на училищния химн. След това водещият даде думата на Маргарита Тодорова – директор на училището. В приветствието си директорът изтъкна успехите на колектива и възпитаниците на ОУ „Св. Климент Охридски“ през годината, в която учебното заведение чества своята 155-годишнина. Споменати бяха трите спечелени проекта – за училищните библиотеки, площадката по ПДП и честването на патронния празник, както и предстоящото посещение на куклен театър и обучението на учениците от училището в кукловодство. В кратката си ретроспекция за изминалата учебна година директорът припомни за много доброто представяне на четвъртокласниците и седмокласниците от ОУ „Св. Климент Охридски“ на националното външно оценяване по български език и литература. „Квалифицират ни като „селско“ и „малко“ училище, но ние ежегодно доказваме, че не само можем да се мерим с „градските“ и „големи“ училища, но и ги изпреварваме по много показатели.“- каза Тодорова. Относно годишнината на училището Маргарита Тодорова сподели, че поради противоепидемичните мерки така и досега не е „намерена“ дата, на която да отбележат официално юбилея и затова в ОУ „Св. Климент Охридски“ празнуват своята 155-годишнина на всеки празник. Директорът определи 15 септември като „най-хубавия празник“ и пожела на възпитаниците си здраве, ученолюбие и да продължават да прославят общината с успехите на училището. След като поздрави колегите си и родителите на учениците, Тодорова направи мил жест, като подари по цвете на всички родители на пристъпващите прага на ОУ „Св. Климент Охридски“ деца , които са бивши възпитаници на училището.
Официални гости на тържеството по откриване на учебната година бяха кметът на общината Мариян Жечев и заместниците му Петър Атанасов и Цветелин Йорданов. Приветствайки ги, кметът на общината не изрази съмнение, че трудностите отново ще бъдат превърнати в резултати в ОУ „Св. Климент Охридски“. На възпитаници и колектив на училището той пожела „успешна учебна година“.
Кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов се обърна към децата със съвет – да слушат преподавателите си. Пожела им да славят общината, както и досега.
Бяха прочетени и поздравителни адреси от председателя на ОбС Шабла д-р Йорданка Стоева и началника на РУО Добрич Светлана Василева.
След кратката тематична програма, второкласниците връчиха символичния „ключ на знанието“ на петимата тазгодишни първокласници. А класната ръководителка на първолаците Живка Йорданова и директорът Маргарита Тодорова ги преведоха през „буквара на знанието“. После ги настаниха в импровизираната класна стая в двора на училището, откъдето по-нататък ще започне техният и трънлив, и сладък път към знанието…

Стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария – Шабла”

Проект ”Обществена трапезария – Шабла” е на стойност 9 344,00 лева и се финансира от Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Срок на изпълнението му е от 1 октомври до 31 декември 2021 година.
Общата цел на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След извършване на подбор на 20 представители на целевите групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла.
Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ имат:
•    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
•    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
•    Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
•    Скитащи и бездомни деца и лица;
•     Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
•    Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
Заявления-декларации се приемат в работно време в деловодството – стая 106 на Община Шабла до 23 септември /четвъртък /. Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата, подали документи, ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.