Национално състезание за Младежки Стартъпи, насочено към младежи до 29 години, живеещи в малките населени места

Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), в която община Шабла е член, официално обяви началото на Националния етап от международното стартъп състезание за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес.

Състезанието се организира от АБЧО в рамките на Проект „eNEET Rura: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост. Всяка от партньорските организации от България, Румъния, Италия, Испания и Словения организира състезанието на национално ниво и победителите от националното състезание се съревновават по между си на международното състезание, което ще се проведе в Будапеща /Унгария/ през м. март 2021.

Бихме желали да уточним, че кандидатите трябва:

  1. Да се регистрират за участие на следния линк до 15 Ноември 2020г.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMicbdVsHTb4bato6r9ZMJvDV_zUfAogN-wNR1eKbOJRLDdQ/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0
  2. Участниците трябва да попълнят и представят Бизнес план (по образец) до 31 Декември 2020г

 

Провеждане на изпитания за интеграцията на Системата за ранно предупреждение и оповестяване

На 01.10. 2020 г. от 11:00 ч. до 11:30 ч. ще бъдат проведени функционални изпитания за интеграцията на Системата за ранно предупреждение  и оповестяване на територията на гр. Шабла, област Добрич, към Националната система за ранно предупреждение.Функционалните изпитания ще се проведат едновременно с теста с реално задействане  на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 01.10.2020 г. от 11 ч. на територията на градовете с изградена нова сиренна система, като задействането ще стане от Регионален контролен възел Плевен на РДБЗН Плевен където е интегрирана системата. Приканваме гражданите и гостите на гр. Шабла да запазят спокойствие по време на функционалното изпитание на сиренната система.

Започна кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
За област Добрич в дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд ще са нужни 621 преброители и около 160 контрольори.
По общини са съответно:

Община Балчик – контрольори-22 и преброители-79
Община Генерал Тошево – контрольори-17 и преброители-67
Община Добрич – град – контрольори-45 и преброители-200
Община Добрич – селска част – контрольори-21 и преброители-102
Община Каварна – контрольори-20 и преброители-60
Община Крушари – контрольори-6 и преброители-17
Община Тервел – контрольори-17 и преброители-67
Община Шабла – контрольори-12 и преброители-29

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Съобщение

Удари първият училищен звънец

В условия на извънредна епидемична обстановка започна учебната година в двете училища на община Шабла. Общият брой на учениците, които ще се обучават през учебната 2020/2021 година е 286 ученици, като от тях 245 са в Шабла и 41 в училището в село Дуранкулак. Първокласниците в СУ „Асен Златаров“ Шабла са 24, а в ОУ „Св.Кл.Охридски“ са 5. В 9.00 часа в двора на СУ „Асен Златаров“ започна учебната година за първокласниците и за учениците от 5 и 8 клас. Първи своите пожелания оправи директорът на училището, Петранка Валентинова. Последва я кметът на община Шабла, Мариян Жечев. Със своя танц „Кап-кап“ мажоретките при Общински детски комплекс с ръководител Надя Иванова поздравиха присъстващите ученици, учители и родители.Със стихове от български автори първокласниците Димана и Денис разказаха за „неволите“ на учениците от първи клас. По традиция директорът ливна менче с вода и първокласниците преминаха през буквара на знанието. След това се отправиха към класната си стая, където ги чакаха новите им приятели – учебниците, по които ще работят през учебната година. Най-малките възпитаници на СУ „Асен Златаров“ ще влязат в необятния свят на знанието със своите първи учителки – Костадинка Стоянова и Галя Александрова.

Не по-малко вълнуващ бе празничният ден и за възпитаниците на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак. В импровизираната класна стая, разположена в съседство до пилона, където бе издигнат националният флаг, класният ръководител Нина Петрова посрещна своите малки ученици. Кметът на община Шабла и заместниците му уважиха празничния 15 септември и в двете училища.Учебната година започна и за най-малките, децата от ДГ „Дора Габе“ и изнесените й групи в с. Крапец и с. Дуранкулак.

 

Празникът на плодородието в Шабла тази година няма да се проведе

Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната Празникът на плодородието в Шабла няма да се проведе.

Благодарим на всички, които се обадиха! Отчитаме огромния интерес към събитието, организирано и провеждано в навечерието на Кръстовден. Това ни мотивира да продължим, като развиваме и обогатяваме Празника!

Бъдете здрави, ценители на българските традиции!