Откриха новата спортна площадка в Шабленското училище

Архангеловден, 8-ми ноември, 2018-та год., се превърна в специален празник за учениците от СУ „Асен Златаров“ в Шабла. Официално бе открита новата спортна площадка в двора на училището. Тя бе построена със средства от Министерство на образованието и науката (МОН) – 119 304 лв., в рекордно кратък срок. На многофункционалното игрище може да се спортуват мини футбол и уличен баскетбол. Изпълнител на проекта е специализираната фирма в изграждане на спортни терени „Есен Спорт“ ООД Варна. Игрището е 1200 м2, с петслойна акрилна система Courtsol Tournament ITF class 2, разполага с игрище за мини футбол и две игрища с професионални баскетболни системи с поликарбонатно стъкло, стрийт-фитнес с уреди на Титан, DIN EN certified.
На откриването, лентата прерязаха кметът на община Шабла, Мариян Жечев; председателят на ОбС Шабла, д-р Йорданка Стоева и директорът на СУ „Асен Златаров, Петранка Валентинова. Гост на церемонията бе и Калоян Койчев, ст. експ „Професионално образование и обучение“ в РУО Добрич.
В словата си, преди ритуала, кметът Жечев и Валентинова изказаха благодарност към МОН и лично към министър Вълчев за прекрасното съоръжение, което ще осигури на шабленските ученици възможност да подобрят физическата си активност и ще им даде пътя към големия спорт. Директорът благодари на общинска администрация за съдействието при реализирането на проекта. Кметът пък,благодари на МОН и за оборудвания с компютри кабинет в СУ „Асен Златаров“, за първия учебен ден. Д-р Стоева пожела на учениците да ползват със здраве новата си придобивка, както и да я пазят, за да я има и за бъдещите поколения.
Мажоретният състав към ОДК Шабла, с ръководител Надя Иванова, поздрави ученици и гости със свое изпълнение, а ученици от X-ти и XI-ти клас на училището, нагледно показаха някои упражнения на стрийт-фитнеса.

В община Шабла се проведе работна среща по проблемите на Африканска чума по свинете

На 5 ноември 2018 от 17:30 часа в кабинета на кмета на община Шабла се проведе работна среща във връзка със Заповед № РД-11-2218 от 01.11.2018 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която е обявено първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диво прасе в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич.
В срещата взеха участие: ръководството на ЛРД в Шабла, председателите на ловно-рибарските дружинки по населени места, Д-р Ноева – официален ветиринарен лекар в община Шабла.
Срещата бе инициирана и водена от кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев. Обсъдени бяха мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, посочени в заповедта. Представителите на ловно-рибарските дружинки изразиха мнение, че ще срещнат сериозни трудности в частта: труповете на отстреляните диви свине да се идентифицират индивидуално и да се съхраняват при хладини условия до получаване на резултатите от пробите, изпратени до Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт за изследване на чума. По останалата част от мерките в заповедта на БАБХ участниците в срещата изразиха готовността си да работят съвместно за спазването им.
Всички изпратени до момента общо 11 проби от диви и домашни прасета на територията на община Шабла са с отрицателен резултат за АЧС.

На вниманието на собствениците на домашни прасета в град Шабла

Общинска администрация – Шабла съобщава на собствениците на домашни прасета в гр. Шабла, отглеждани в задни дворове, за лични нужди, че в срок до 9 ноември 2018 година следва да подадат или актуализират вече подадената информация за отглежданите животни. Регистрацията се извършва във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването африканска чума по свинетe.
За целта е необходимо стопаните в срок до 9 ноември 2018 година, да подадат следната информация: трите имена на собственика, точен адрес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета.
Информацията се подава на телефони 05743/4206 и 0882/299033 или на място – на портала в сградата на община Шабла, ст. 107.
Регистрацията на прасетата, отглеждани в селата на територията на община Шабла се извършва в съответните кметства.
Собствениците на немаркирани животни следва да са запознати със забраната за отглеждането им на открито, забраната за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове, с мерките, които ще бъдат предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС и с препоръката прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.

Първи случаи на африканска чума при диви свине в област Добрич

На 01.11.2018 г. в изпълнение на Заповед № ОКД-11-02-5/ 29.10.2018 г. на Областния управител на област Добрич и първи случай на африканска чума при диви свине в област Добрич, се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-04-315/ 06.08.2018 г. Заболяването е установено в ловно стопанство с ограждение, в землището на с. Българево, община Каварна.
С цел неразпространение му със Заповед № РД 11-2218/ 01.11.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ са определени три зони – инфектирана, буферна и надзорна и мерките, които следва да се спазват в тях, на територията на област Добрич. В инфектираната зона влизат с. Горун и с. Тюленово, община Шабла и 6 населени места от община Каварна. В буферната зона попадат всички останали населени места от община Шабла и 15 населени места от община Каварна. Всички останали населени места на територията на област Добрич попадат в надзорната зона.
Сред набелязаните мерки е недопускане на лица, имали контакт с диви прасета, както и били на лов, в свиневъдни ферми по-рано от изтичането на 48 часа. Забранява се също движението и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове. Стриктно трябва да се спазват мерките за биосигурност. БАБХ ще извършва постоянни клинични прегледи за АЧС при домашни свине и ще се вземат проби от всички умрели или показващи клинични признаци диви и домашни свине като изпълнение на Програмата за профилактика и надзор на болестта АЧС в България. Мерките при домашни свине са насочени към спазване на правилата за биосигурност с цел прекъсването на възможността за прехвърляне на заразата между дивата и питомната популация свине в страната. Биосигурността на фермите е ключов фактор за предпазване на домашни прасета от навлизане на инфекция с вируса на АЧС.
Забранява се отглеждането на прасета на открито. Собствениците на немаркирани животни следва да са информирани относно забраната за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове и мерките, които ще бъдат предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС. Препоръката на ОЕК е прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.
Предвид усложнената епизоотична обстановка се извършва актуализация на информацията за броя на отглежданите прасета по населени места.

Заповед № РД 11-2218/01.11.2018 на БAБХ

Кметът Мариян Жечев изпрати поздравителен адрес за Деня на народните будители

Кметът на Шабла Мариян Жечев изпрати поздравителен адрес по повод Денят на народните будители – 1 ноември. В текста на поздрава се казва:

Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на образованието и културата,
Уважаеми съграждани,
Първи ноември е денят, в който България се прекланя пред родолюбивото дело на народните будители. Във време на чуждо владичество, трудности и неволи те са пазителите на българското ни самосъзнание, вдъхновители на революционните идеи за нашето освобождение, просветители и книжовници. За всички нас имената на Свети Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, на братя Миладинови, Иван Вазов, Добри Чунтулов и Любен Каравелов, на Георги Раковски, Христо Ботев, Васил Левски, са на личности, изградили историческата ни памет.
Нашият днешен поглед към миналото е от позициите на хора от най-новото време. И трябва да помним, че в забързаните ни делници, сега, повече от всякога, имаме нужда от тяхната идея – будността винаги предпоставя едно по-добро бъдеще – и лично, и общонародно. А мисията на духовните водачи на България не е белег само на една епоха. Това е състояние на духа, което винаги ни е проправяло път напред и е неотменен наш спътник в историческото ни развитие.
Затова днес искам да поздравя всички Вас, уважаеми учители, дейци на културата и духовността. Пожелавам Ви да бъдете здрави и изпълнени с непоколебима вяра, че Вашето дело е благородно, защото Вие поддържате пламъка на родолюбието, на националното самочувствие и гордост.
Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността Ви към бъдещето!
Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение, което е призвано да се поучи от мъдростта на дедите си и да я претвори в новия и динамичен делник! Обогатявайте и опазвайте нашата духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!
Бъдете все така верни на ценностите и идеалите, които ни завещаха народните будители!
Честит празник!