От 16 ноември се възобновяват присъствените учебни занимания в община Шабла

С Решение на Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване – Добрич от проведено заседание  на 11.11.2020 г. дните 12 и 13 ноември 2020 г. се запазват като неприсъствени  за учениците от гимназиален клас – 8-12 клас за област Добрич.
Учебните заведения на територията на община Шабла  ще водят присъствен учебен процес, считано от 16.11.2020 г.

Препоръчва се на директорите на училища да следят заболяемостта сред учениците и да уведомяват своевременно и регулярно кмета на общината.

В Шабла се откри паметник за бунта през 1900 г.

Датата 1 ноември 2020 година ще остане паметна в историята на Шабла. На този ден бе открит паметникът за бунта през 1900 година.

Началото поставиха изпълненията на Градски духов оркестър под диригентството на Панко Добрев.

Церемонията започна с химна на Р България, този на Европейския съюз, както и химна на Шабла.

Гост на събитието беше областният управител, Красимир Кирилов, кметове на общината и председатели на Общинския съвет през различни периоди на управление, общински съветници,  дарители, членове на Сдружение „Шабла 1900“ с нестопанска цел, инициатор на построяването на монумента и авторът на паметника – скулпторът Христо Илиев, посрещнати от домакините – кмета на община Шабла Мариян Жечев и заместникът му Цветелин Йорданов.

Водещият церемонията Димитър Ялнъзов, припомни за драматичния период от историята на нашия край – селските вълнения и бунтът на селяните. През далечната 1900 година Десетото обикновено народно събрание гласува Закона за натуралния десятък. Потърпевши са всички – земеделци, малоимотни и чифликчии. Започва масово недоволство – събрания  и митинги, декларации се изпращат до Народното събрание. Последва митинг във Варна, разпръснат със сила и арести. Към шабленско тръгва войска. На 1 юни 1900 година на Грекова могила падат посечени много мъже. Нивата е подгизнала от кръвта на защитниците на насъщния. Убити, ранени, осакатени завинаги.

Прозвуча силното слово на добруджанската поетеса Петранка Божкова:

„…в очите една молитва свети:

Да има хляб, да е благословен!

И да са чисти, Господи, ръцете ни

пред него и във лош, и в хубав час!

За да е сладък залъкът на дните ни.

За да пребъде светлото у нас,

не е достатъчно да сме заситени.

Каквото днес посеем, цял живот

ще жънем своя труд и ще се молим

децата ни да вкусят този плод,

криле разперили за дързък полет.

Дано да ги закърмим с любовта,

да знаят своя род във дни на слабост.

И да запомнят – никой на света

не може да е по-голям от хляба!“

В обръщението си към присъстващите кметът Мариян Жечев каза, че идеята за построяване паметник в Шабла на загиналите и участниците в селския бунт от 1 юни 1900 година е подкрепяна през годините. Той благодари на всички, дали своя принос в реализацията на паметника: на „Сдружение „Шабла 1900“ –  основният двигател на идеята, на дарителите, дали своята лепта, на скулптора Христо Илиев и неговия екип, на общинските ръководства и служители, на момчетата от общинско предприятие „БКСТРО“, реализирали вертикалната планировка и на всички, уважили с присъствието си тук, в това пандемично време, откриването на паметника за бунта от 1 юни 1900 година. „След 120 години и в Шабла вече има паметник, събрал на едно място спомените  за събитията от бунтовната пролет на 1900 година и нашата почит към предците ни участвали в тях. Нека ги пазим и предаваме на поколенията след нас. Вечна памет на героите от 1 юни 1900 година.“ – завърши речта си кметът Мариян Жечев.

От Сдружение „Шабла 1900” пръв говори Илия Белберски. Последва го председателят на Сдружението, Живко Славов – и двамата потомци на участници в събитията преди 120 години. Те разказаха за идеята, довела до построяването на паметника, чието начало възниква преди 17 години. Първоначално инициативен комитет, впоследствие регистриран като юридическо лице с  нестопанска цел. За дарителската кампания, свързана с построяването на паметника, за това кои са организациите, юридическите и физическите лица, включили се в нея, за искрената  благодарност, отправена към тях, беше отделено специално място в словата им.

Всеки дарител получи благодарствен адрес, подписан от председателя на Общински съвет-Шабла, кмета на община Шабла и председателя на Сдружение „Шабла 1900“ и книгите: „Селските вълнения и бунтът на добруджанските селяни при Дуранкулак 1900“ с автор Любен Бешков, чието преиздаване се реализира от Сдружение с нестопанска цел „Шабла 1900“ по случай 117 години от историческите събития със съгласието на Людмил Бешков /син/ и спонсорството на Илия Белберски и „Духовният символ на община Шабла“ на Живко Славов, издадена от Сдружение „Шабла 1900“ и спонсорирана от него.

Прозвучаха стихове на Стефан Жечев, Драгни Драгнев и други български поети в изпълнение на Димитър Ялнъзов, Десислава Донева – учител в Общински детски комплекс и ученици от СУ „Асен Златаров“.

Дадена беше думата на автора на проекта за паметник скулптора Христо Илиев, познат с монументалните си пана от керамика в Добрич, Балчик и Търговище. Негово дело е Паметникът на Васил Левски в Кубрат, Паметникът на Достоевски в Добрич, както и Паметникът на Свети Киприян във Велико Търново. Илиев благодари за възможността негов проект да се превърне в паметник, след четири преработки. Паметник, който да напомня за събитията и саможертвата на селяните. Той разказа притчата, според която, всеки човек на този свят трябва да остави нещо след себе си, така че светът да стане по-добър.

Кметът на общината, Мариян Жечев, и председателят на сдружението, Живко Славов, имаха честта да открият паметника.

С едноминутно мълчание беше почетена паметта на участниците в бунта от 1900 година.

Венци и цветя положиха Областният управител, Общински съвет Шабла, кметът на общината, земеделските кооперации „Шабленски фар“ гр. Шабла, „Изток“ гр. Шабла, „Приморец“ с. Тюленово, „Обединение“ с. Горичане, „Янтар“ с. Пролез“, Сдружение „Шабла 1900“, Общинска организация на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, образователни институции от общината, граждани.

С изпълнението на хор „Патриот“ под ръководството на Стойчо Захов завърши церемонията по откриването на паметника за бунта през 1900 година.

 

 

 

На работно съвещание обсъдиха готовността на община Шабла за работа при усложнена зимна обстановка

На 20 октомври се проведе работно съвещание с участието на състава на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и аварии. То бе ръководено от Петър Атанасов – заместник-кмет „Финанси“, който заместваше председателя на Щаба, кмета на общината, Мариян Жечев.

На съвещанието присъстваха кметове и кметски наместници, представители на дружества и организации имащи отношение към подготовката на общината за работа в усложнена зимна обстановка, за готовността й за справяне с възникнали усложнения през зимния период.

Калоян Георгиев – мл.експерт „Кризисни ситуации и ОМП“ в общинската администрация запозна присъстващите със Заповедите на Областния управител и на кмета на община Шабла за предприемане на действия по подготовката на община Шабла за работа при усложнена зимна обстановка.

Към кметовете и кметските наместници бяха отправени препоръки отнасящи се до техническата изправност на ел.уредите, осигуряване на минимум запаси от жизнено необходими продукти в магазините на селищата с трудно достъпни пътища и други. В селата Дуранкулак, Ваклино, Езерец и Горун ще се осигурява подслон на бедстващи хора от закъсали и аварирали превозни средства по път Е-87. Ръководствата на кооперациите, частните земеделски стопани, фирми и организации развиващи дейност на територията на населеното място, които разполагат с техника за извършване на аварийно-спасителни действия ще сътрудничат на общината при почистването.

Препоръки бяха отправени към  звената с общинско значение и към населението от общината.

Георгиев каза, че за тази зима са отделени 24 500 лв. за почистване и материали, като към днешна дата разполагаме със сол и пясък в наличност. Обясни, че общината е сключила договори с 5 дружества за снегопочистване, като ще разчита и на техника от общинското предприятие „БКСТРО“. Републиканската пътна мрежа ще се почиства от областно пътно управление –Добрич.

Кметските наместници поставиха въпроса кой ще почиства в отделните села. Изказаха мнението си, че не само централните улици, а и по-малките такива трябва да се почистват.

Обсъдени бяха промени в бюджета на община Шабла за 2020 година

На 14 октомври 2020 година се проведе публично обсъждане на промени в бюджета на община Шабла за 2020 година.
Пред присъстващите в пленарната зала, Росен Василев – началник отдел „Бюджет и финанси“ каза, че това е „първата и надявам се последната актуализация на бюджета за тази година“.
Промените, които се правят са в две насоки: в капиталовата програма и намерение за поемане на дългово финансиране.
Към капиталовата програма са включени рехабилитация на ул.“Оборище“ в Шабла за 39 хил.лв., доставка на 10 бр. пелетни камини за нуждите на ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак за 22 хил.лв. и доставката на 1 бр. многофункционална машина за почистване на териториите за обществено ползване в границите на община Шабла за 36 хил.лв.
Като нови обекти, които ще бъдат финансирани от Европейския съюз са изграждането на Морски клуб в рибарско селище Кария.
Отпада намерението на общината за поемане на дълг в размер на 600 хил.лв. по програма ФЛАГ за реализирането на проект, отнасящ се до туристическия продукт „Хаманджия“ – остава за 2021 година.
Няма да бъде закупен и 1 бр.автобус, тъй като общината получи от Министерството на образованието в началото на годината.
Намерението за поемане на дългово финансиране представлява поемането на дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 480 хил.лв.
То трябва да се входира в Министерството на финансите през месец ноември.

Над 100 жители на община Шабла ще получат хранителни пакети от БЧК

На 12 октомври започва раздаването на храни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Един хранителен пакет съдържа близо 23 килограма продукти и е на стойност 54.88 лева. Нуждаещите се ще получат брашно, ориз, спагети, лютеница, конфитюр, леща, олио, захар и консерви зелен фасул, грах, домати, гювеч, говеждо, пиле и риба.
Хранителните продукти се предоставят лично на правоимащото лице срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице, посочват от БЧК.
Програмата по осигуряване на хранителни продукти е в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
Раздаването на хранителните пакети ще се извършва до 30 ноември, всеки работен ден, от 9.00 до 11.30 часа и от 14.00 до 16.00 часа в ритуалната зала на общинска администрация Шабла.