Съобщение за подпомагане на стопаните, извършили доброволно клане на прасетата си

Община Шабла съобщава на всички стопани, извършили доброволно клане на прасетата си в 20-километровата зона около свинекомплекса в с. Септемврийци, че от 08.30 до 17.00 часа на 19 август 2019 година (понеделник) и от 08.30 до 11.00 часа на 20 август 2019 година (вторник) ще се приемат заявления за подпомагане със средства в размер на 300 лв. на двор, за почистване и дезинфекция на стопанствата.
Заявленията се подават до кмета/ кметския наместник на населеното място.
За гр. Шабла заявленията ще се приемат в центъра за обслужване на граждани – ст. 106 в сградата на общината.
В заявлението за подпомагане стопаните посочват номер на лична банкова сметка, по която следва да им се изплати помощта, като прилагат копие на удостоверение за банковата сметка, издадено от обслужващата ги банка или посочват, че нямат открита банкова сметка. Към заявлението се изготвя констативен протокол за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция, който се подписва от стопанина и от кмета/ кметския наместник на населеното място.
Информация за условията и реда за подпомагане и бланки за заявление и констативен протокол са качени на официалната Интернет страница на община Шабла: www.shabla.bg

Заявление

Констативен протокол

Условия и ред за подпомагане

Венци и цветя на паметната плоча на откараните

На 15-и август, Голяма Богородица, в Шабла се отбеляза 103-тата годишнина от депортацията от румънските власти на десетки хиляди добруджанци в концентрационни лагери в Молдова. Пред паметната плоча с имената на мъчениците от Шабла, оставили костите си в лагерите на смъртта, церемонията бе открита от ст. експ. „Културно и историческо наследство“ в ОА Шабла, Илиян Христакиев. В словото си, той разказа накратко на събралите се потомци историята на Добруджа преди Крайовската спогодба от 1940-а година, както и мъките и страданията на нашите предци, с които тя е наситена. Христакиев също припомни, че на територията на община Шабла, освен в града, паметни плочи с имената на откараните от съответните селище, има още и в селата Дуранкулак, Езерец и Граничар.
Пред паметната плоча с имената на страдалците, венци поднесоха: Общински съвет Шабла, кметът на Общината, Мариян Жечев и зам. кметът Цветелин Йорданов, Общинската организация на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Шабла, Центърът за социална рехабилитация и интеграция, Центърът за обществена подкрепа, пенсионерски клуб „Надежда“, Сдружение „Обединени“ за Шабла. Цветя на плочата положиха и жители, и гости на града.

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 28 и 29 август 2019 година (сряда и четвъртък) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 28 август 2019 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Шабла за 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2018 година.
Д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет град Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 28.08.2019 година (сряда) от 13:30 часа в зала на Общински Съвет гр.Шабла на III етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2018 година е публикуван на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

Приложение № 1 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Приложение №2 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА 31.12.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №3А_ТЕКУЩ РЕМОНТ 31.12.18

Приложение №4 Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 31.12.2018г.

Приложение №5 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ 31.12.2018г.

Приложение №6 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС 31.12.2018г.

Приложение № 7 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДМП 31.12.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8_ПЛАН-СМЕТКА ЧИСТОТА 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 СПРАВКА ЗА КОМАНДИРOВКИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №14