Съобщение за изработен ПУП-ППР за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с. Тюленово

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с.Тюленово, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016 г.“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“
BG05FMOP001-3.02
НОМЕР НА ДОГОВОРА: Договор № BG05FMOP001-3.002-0016-C02
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОГОВОРА: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ШАБЛА 2016“

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016г.“, Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.02 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Регистрационен номер на договора: № BG05FMOP001-3.002-0016-C02.
От този вид услуга могат да се възползват лица и семейства от основната целева група, които са:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.
Необходими документи, които се изискват от кандидат потребителите са следните:
– Заявление по образец;
– Копие от документ за самоличност;
– Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. ЛКК, копие от амбулаторен картон/ ако има такъв/, състояние на лицето, рецептурна книжка, ЛАК и др. /ако е приложимо/
– Документ, удостоверяващ предствителството /при наличие на такъв/; –
– Копие на данни на личния лекар на лицето от здравноосигурителна книжка, рецептурна книжка ЛАК и др. / ако е приложимо/.
Заявления ще се приемат от здравния медиатор.
При предоставяне на услугата „топъл обяд“ и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещите да ползват услугата ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по проекта. За всеки работен ден, храната се приготвя и раздава от Домашен социален патронаж. Предоставянето на социалната услуга ще стартира от 1.09.2017 г.

Ден на Румънската култура в Шабла

На 8 август в Зеления образователен център се състоя ден на румънската култура в Шабла.
Събитието е организирано от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва -Шабла съвместно със Съюза на резервистите от град Мангалия.
Д-р Йорданка Стоева представи гостите – известни изпълнители на народни песни от Румъния  и каза, че това е поредната среща на културен обмен. Сред присъстващите бяха Жива Константин – председател на Съюза на резервистите, Лиана Наум-директор на Дома за култура в Мангалия, Щефан Лазар, директори на домове на офицера в Румъния.
Емил Тодоров – председател на общинската организация на СОСЗР приветства с „Добре дошли!“ гостите от Румъния. Той каза, че вече 6 години членовете на Организацията от Шабла са приятели с колегите си от Мангалия и през тези години обменят култура между двете страни.
Поводът за гостуването е датата 15 август, когато в Румъния се чества Празника на флота.
Жива Константин благодари за гостоприемството и изрази радостта си, от възможността да идва в Шабла. С гостуването си в Шабла се сложи началото на румънската Седмица на морето.
На празника присъстваше и Щефан Лазар. От позицията на духовно лице той благослови срещата и разказа, че 15 август е двоен празник в Румъния – деня на успението на майката и празник на морето – чества се от 1902 година.
На импровизираната сцена се извиваха както румънски, така и български хора. Това е доказателство, че за изкуството граници няма.

 

Кметът на Шабла, Мариян Жечев ще участва в работна среща, в Министерски съвет

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев ще участва в работна среща, в която са поканени всички заинтересовани страни за обсъждане на мерките за изпълнение на Решението на Съда на Европейския съюз от 14 януари 2014 г., включително забраните за определени дейности, предвидени в издадената заповед по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие на Министъра на околната среда и водите за защитена зона „Комплекс Калиакра“, както и ограниченията в предложения проект за Интегриран план за управление на трите защитени зони в същия район. Срещата ще се проведе днес в сградата на Министерски съвет от 11:00 часа.
Целта е да се намери общо приемливо решение на проблема, породен от предприетите до момента действия за изпълнение на Решението на Съда на Европейския съюз.

Веселина Кулева от Шабла е новата „Мис Шабла“ 2017 г.

На 5 август 2017 година, събота, в Градския парк се проведе 44-то издание на конкурса за красиво и хармонично тяло „Мис Шабла“.
Тази година претендентките бяха 6, като от Шабла участваха две момичета Веселина и Виктория.
Жури с председател Люсиен Велчев – заместник-председател на СК „Левски“ и членове Петър Мануилов – концерт-майстор, работещ в Брюксел, Силвия Вангелова – преподавател по музика и диригент на Градския хор, Гергана Дафова – ръководител на младежки танцов състав „Българка“, Весела Станоева – носител на титлата „Мис Шабла“ и Петя Атанасова – призьорка от конкурса, оценяваха кандидатките за титлата „Мис Шабла“.
Дефилирайки по бански костюми и официални тоалети, всяко едно от момичетата се стараеше да впечатли и спечели журито и публиката.
Новата победителка в конкурса „Мис Шабла“ 2017 година е 17 годишната Веселина Кулева от Шабла. Нейни подгласнички станаха Героника Станиславова от Варна и Виктория Иванова от Шабла, която беше избрана и за фаворитка на младежкото жури.
Организатор на събитието е община Шабла със съдействието на спонсори от Общината: Костадин Стоянов – управител на снек-бар „Зодиак“, Татяна Букурова – управител на магазин „Реплика“, Керанка Трендафилова – управител на аптека „Вита – ка“, Николай Кючуков – управител на снек-бар „Ловна среща“, Николай Александров – управител на снек-бар „Аквариум“ и Желязко Сарандев – управител на снек-бар „Терасата“.
За доброто настроение на присъстващите се погрижиха Пламен и Иво, участници във формата X-factor.