Поздравление на кмета на община Шабла по повод Световния ден на здравето и Деня на здравния работник

УВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,

Поздравявам всички Вас – лекари, медицински сестри, фелдшери, фармацевти, рехабилитатори, санитари, със световния ден на здравето – 7 април. Вие се грижите за здравето на хората и този Ваш избор е определящ в житейския Ви път. Призвани сте, да спасявате човешки живот, една нелека мисия, за която трябва силен дух, решителност и умение да се взема правилното решение в критични моменти.
С благодарност за неуморния Ви труд, за вложената енергия, за времето, което дарявате, за да се грижите за нас. А днес са дни на изпитания за всички ни.
Бъдете здрави! Бъдете силни! Продължавайте да вдъхвате надежда и да носите изцеление на хората!
Бъдете вдъхновени, целеустремени и посветени на благородната си професия!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 – 30 май

Община Шабла уведомява гражданите, че от 23.00 часа на 29.05.2022 г. до 02.00 часа на 30.05.2022 г. ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк гр. Шабла, дере гр. Шабла и зелени площи в централна градска част. Дейностите ще се извършат безвъзмездно от специализираната фирма за борба с вредителите „Д.Д.Д-1“ ООД (Килърите) с машина, като пръскането ще образува дим. В този период от време на упоменатите места не трябва да има посетители. Ще се прилага препарата Цитрол 10/4 УЛВ, който е безвреден за хората. Този тип обработка срещу комари е с по – голям обхват на третираните площи.

Съобщение за провеждане на тактическо учение на ВВС с изпълнение на бойни стрелби

Уведомяваме Ви, че в периода от 06.06.2022 г. до 07.06.2022 г. /резервен ден 08.06.2022 г./ ще се проведе тактическо учение на Военновъздушните сили с изпълнение на бойни стрелби. Военноморските сили ще осигуряват безопасността на корабоплаването в акваторията на Черно море, в която ще се проведат бойните стрелби от зенитния полигон на ВВС „Шабла“.
За времето на учението, Хидрографска служба на ВМС ще обяви в „Известие до мореплавателите“ „временно забранен“ и „временно опасен“ район за корабоплаване, както следва:
1. Във времевите периоди от 8:30 ч. до 22.30 ч. на 06.06.2022 г. и 07.06.2022 г. /от 08:30 ч. до 18.00 ч. на 08.06.2022 г. – резервен ден/ „временно забранен за корабоплаване“ район, ограничен от бреговата черта и линиите, съединяващи точките с координати:
Ш = 43ᵒ 43′ 00″ N Д = 028ᵒ 34′ 36″ Е
Ш = 43ᵒ 43′ 00″ N Д = 028ᵒ 51′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 38′ 00″ N Д = 028ᵒ 51′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 32′ 00″ N Д = 028ᵒ 53′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 24′ 00″ N Д = 028ᵒ 50′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 16′ 12″ N Д = 028ᵒ 42′ 24″ Е
Ш = 43ᵒ 11′ 12″ N Д = 028ᵒ 35′ 30″ Е
Ш = 43ᵒ 21′ 42″ N Д = 028ᵒ 28′ 00″ Е

2. Във времевите периоди от 19.30 ч. до 22.30 ч. на 06.06.2022 г. /резервен ден на 07.06.2022 г./ и от 09.30 ч. до 13.00 ч. на 07.06.2022 г. /резервен ден на 08.06.2022 г./ „временно опасен за корабоплаване“ район, ограничен от линиите, съединяващи точките с координати:
Ш = 43ᵒ 43′ 00″ N Д = 028ᵒ 51′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 42′ 59″ N Д = 029ᵒ 06′ 45″ Е
Ш = 43ᵒ 04′ 06″ N Д = 029ᵒ 06′ 39″ Е
Ш = 43ᵒ 04′ 00″ N Д = 028ᵒ 42′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 11′ 12″ N Д = 028ᵒ 35′ 30″ Е
Ш = 43ᵒ 16′ 12″ N Д = 028ᵒ 42′ 24″ Е
Ш = 43ᵒ 24′ 00″ N Д = 028ᵒ 50′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 32′ 00″ N Д = 028ᵒ 53′ 00″ Е
Ш = 43ᵒ 38′ 00″ N Д = 028ᵒ 51′ 00″ Е

С цел осигуряване на безопасността по време на провеждане на стрелбите известяваме за наложените ограничения за всички собственици и ползватели на плавателни съдове и съоръжения за морските спортове, риболов и развлечения на територията на община Шабла, както и жителите и гостите, които биха могли да имат интерес от ползване на обявените райони в посочените периоди от време.

Уведомление за провеждане на дезинсекционни дейности

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич, Община Шабла уведомява, че ще извърши дезакаризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла при подходящи метеорологични условия, в един от дните в периода 23 – 31 май 2022 година, от 6,00 до 10,00 часа и от 18,30 до 20,30 часа.
Ще се прилага препарата БАНДИТ 10 ЕВ – 0,1 %.
Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
За изпълнители на пръскането са определени със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ в кв. 28 по РП на с. Крапец

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ IV, УПИ VII и УПИXII и План за застрояване на новообразувания УПИ IV-247 от квартал 28, по регулационния план на с.Крапец община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, техническа служба стая 105, ет.1
ПУП

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ по РП на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ I, УПИ II и План за застрояване на новообразувания УПИ I-104 от квартал 107, по регулационния план на гр.Шабла община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, техническа служба стая 105, ет.1

20.05.2021г.

ПУП