Поздравление на кмета на община Шабла по повод Световния ден на здравето и Деня на здравния работник

УВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,

Поздравявам всички Вас – лекари, медицински сестри, фелдшери, фармацевти, рехабилитатори, санитари, със световния ден на здравето – 7 април. Вие се грижите за здравето на хората и този Ваш избор е определящ в житейския Ви път. Призвани сте, да спасявате човешки живот, една нелека мисия, за която трябва силен дух, решителност и умение да се взема правилното решение в критични моменти.
С благодарност за неуморния Ви труд, за вложената енергия, за времето, което дарявате, за да се грижите за нас. А днес са дни на изпитания за всички ни.
Бъдете здрави! Бъдете силни! Продължавайте да вдъхвате надежда и да носите изцеление на хората!
Бъдете вдъхновени, целеустремени и посветени на благородната си професия!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 397/30.08.2022г. и Заповед № РД-04-490/15.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.504.4329 по КК на гр.Шабла, с площ 49.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 06.10.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота  се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 73,50/седемдесет и три, 0.50/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.10.2022г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, от 27.09.2022г. до 05.10.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 14.70/четиринадесет 0.70/лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.10.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 27.09.2022г. до 05.10.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 27.09.2022г. до 17:00 часа на 05.10.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Решение № ВА-105/ЕО/ 2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за екологична оценка, Община Шабла съобщава за постановено Решение № ВА-105/ЕО/ 2022 г. на Директора на РИОСВ – Варна, за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2028 г. с раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028 г., с характер – да не се извършва ЕО.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на АПК чрез Директора на РИОСВ – Варна пред Министъра на ОСВ и Административен съд – Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

105-EO

Дата на публикуване: 20.09.2022 г.

Празник на плодородието Шабла 2022 година

След двегодишно прекъсване отново Празник на плодородието

На 17 септември, когато честваме празникът на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, за жителите и гостите на общината също беше голям празник – на богатия урожай, българската народна музика и на вкусната автентична добруджанска храна.
Празникът на плодородието в Градския парк на Шабла можем да опишем като богат и пребогат. Пернати и гласовити екземпляри посрещаха посетителите. По-нагоре до алеите бяха подредени щандовете, 60 на брой – на читалища, пенсионерски клубове, социални и учебни заведения, местни производители и други.
Преди да стигнеш до сцената отдясно се раздаваха ароматни миди, осигурени от МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“.
И на това издание на фестивала, кмета на общината показа и доказа кулинарните си умения. Заедно с кмета на с.Дуранкулак Веселин Йорданов и земестникът си Цветелин Йорданов приготвиха „Сладка лютеница от люти кметове“. Дали лютеницата е била люта ще кажат познавачите.
Във „вълшебното тиганче“ на Ути малко по-нагоре, неговите помощници режеха пилешко месо, зеленчуци и нашенския девисил (лющян), за да забъркат „пиле лютика“.
Докато щандовете се редяха, декорираха и препълваха с вкусни блюда празникът се пренесе на сцената.
Отец Павел Максимов отслужи водосвет и благослови участниците и присъстващите на празника.
Първи на сцената излязоха най-малките участници в програмата – децата от IV подготвителна група на детска градина „Дора Габе“ в Шабла. Те поднесоха своето изпълнение „В зеленчуковата градина“. Програмата продължи на сцената с музикалните поздрави на фолклорни групи, индивидуални изпълнители и танцови състави от община Шабла, Каварна, Добрич и Варна.
Дойде моментът, когато Ути трябваше да избере най-добрите от най-добрите. Една нелека, но приятна задача заедно с останалите двама члена на журито – Стоян Господинов (гл.художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Добруджа“ град Добрич) и Димитрина Катранджиева (собственик на комплекс „Яница“ село Крапец).
Кулинарите от  Домашния социален патронаж в Шабла също почерпиха любителите на вкусната шабленска рибена чорба оценена високо от майстор Ути и всички, които имаха възможността да я опитат. За количеството и видовете риба „не се говори“. Рецептата остава тайна.

Част от празника беше кулинарно състезание, в което се включиха 4 отбора – от гр. Шабла, с.Смин, с.Езерец и с.Крапец. Всеки отбор бе съставен от двама майстор-готвачи, които трябваше да обезкостят, разфасоват и панират пилешко месо в рамките на 30 минути пред зоркия поглед на публиката. Преди времето да изтече първи своите пилешки хапки приготви отборът от Смин – майка и син Донка и Йордан Недеви. Те спечелиха в крайното класиране и според журито – Ути и двама негови малки помощници.
В надпреварата взе участие и отборът на Момчил Сарандев от Шабла. След приключването на състезанието нашият ресторантьор получи наградата си от агенция Вип Комуникейшън  за „Устойчиво развитие през годините“ сред туристическите лидери по Черноморието от Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара.
По традиция, журито обходи, вкуси и оцени и щандовете.

За най-добър земеделски производител беше отличен Стефан Исев от Шабла. Специалната награда на журито за семейно участие отиде при семейство Росица и Йордан Йорданови.
Кметство село Горичане се окичи с наградата „Най-вкусно местно ястие“. Наградата „Най-добре аранжиран щанд“ отиде в село Тюленово. Баба Катя от селото демонстрира пред журито как се свиват сърмички от черничеви листа.
Най-вкусното тестено изделие беше приготвено в село Дуранкулак. Най-характерния обреден хляб бяха приготвили дамите от ПК „Бонка Добрева“ с.Крапец.
Отличието „Най-богат щанд“ отиде в село Пролез. Село Езерец получи награда за най-нестандартен щанд.
В конкурса за най-едър зеленчук журито класира чесънът на Георги Букоров, тиквата на Елена и Румен Желеви, алабашът на Атанаска Букурова и патладжанът на Веселин Йорданов. В този за най-едър плод отличените бяха: Елена и Ганчо Ганчеви, произвели диня през септември и Мария и Тодор Господинови за тяхните ароматни и огромни праскови.
При проливен дъжд бяха връчени наградите на сцената. Но и лошото време не уплаши музикантите и солистите от Виевска фолк група с ръководител Емил Узунски. Те се качиха на сцената и раздадоха за публиката. По-смелите се хванаха на хоро дори в дъжда.
През всичките години на фестивала, така и тази, водещ на Празника на плодородието беше нашият съгражданин, актьорът Димитър Ялнъзов.
Да си пожелаем „До нови срещи“ догодина по същото време.

В община Шабла тържествено се откри новата учебна година

В двете училища на община Шабла ще се обучават 259 ученици, от които 19 първокласници. В ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла с изнесената й група в с. Дуранкулак броят на децата е 84, от които 52 са в задължителна предучилищна възраст – 5- и 6-годишни.
На 15 септември в двете училища на община Шабла се откри учебната 2022/ 2023 година.
С ритуал по издигане националния флаг под звуците на Химна на Република България започнаха тържествата и в двете училища – СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак.
Гости на учениците и учителите в СУ „Асен Златаров“ Шабла бяха кметът на община Шабла Мариян Жечев, заместниците му Петър Атанасов и Цветелин Йорданов, секретарят на общината Миглена Спирова, Таня Янакиева – началник-отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в общинска администрация, бивши директори на училището, родители, граждани.
Директорът на училището Петранка Валентинова приветства учениците, учителите  и родителите, като им пожела сили и търпение, за да превърнат целите си в успех.
„На добър час на всички! Откривам новата 2022/2023 година!“  – завърши словото си директорът и награди изявени ученици, отличени през ваканционните дни.
Поздравления поднесе и кметът на община Шабла Мариян Жечев, като пожела успешна учебна година на ученици и учители.
Поздравителен адрес изпрати председателят на Общински съвет д-р Йорданка Стоева.
Тържеството продължи с изпълнения на мажоретния състав при Общински детски комплекс с ръководител Надя Иванова. Първи изяви имаха и първокласниците -прозвучаха послания на приказни герои.
От името на родителите с приветствени думи към първокласниците и техните учители Виолета Балева и Мариета Трайкова се обърна Дияна Димитрова.
По традиция директорът ливна менче с вода, след което първокласниците преминаха през символичния буквар на знанието, опитаха питка с мед и влязоха в класната стая.
Тържеството в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак започна в 10,00 часа. Да уважат откриването на новата учебна година тук дойдоха кметът на община Шабла Мариян Жечев и заместниците му, кметът на с. Дуранкулак Веселин Йорданов, родители, читалищни дейци, възпитаници на изнесената група „Слънце“ при детска градина „Дора Габе“.
Директорът на училището Маргарита Тодорова поздрави всички с първия учебен ден.
Пожела да е здрава и успешна учебната година. Благодари за подкрепата и съдействието на всички, които допринасят за положителните резултати в работата на училището. С думи на благодарност се обърна и към общинското ръководство. Кметът на община Шабла приветства присъстващите. От името на родителите на първокласниците здраве и успех пожела Мая Лютфи. Тържеството продължи със стихове, посветени на празника.
Директорът ливна менче с вода, а първокласниците прекрачиха символичния буквар на знанието, подкрепиха се с късче питка с мед и се отправиха към класната стая, водени  от своята учителка Силвия Славова.
Вълнуващ бе денят и за възпитаниците на ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла, за които също започна учебната година. Децата се събраха на откритата сцена в двора на детската градина след лятната ваканция. Директорът на ДГ „Дора Габе“ Теодора Вълчанова ги приветства с „добре дошли“ и им пожела да са здрави, любознателни, послушни и активни при посещенията си в детската градина, защото тук винаги е интересно и весело. После децата пяха, рецитираха, танцуваха.

Съобщение за одобрен проект за УПИ VIII – 449 в кв.9 по РП на с. Езерец, община Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК  и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-482 от 14.09.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за УПИ  VIII -449 в кв.9 по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }