СУ „Асен Златаров“ – Шабла изпрати своите абитуриенти

Днес за последен път удари училищният звънец за 17-те момичета и момчета от випуск 2021 година. Възпитаниците на Мария Недялова, облечени с тениски за благотворителна кауза – в помощ на деца-сираци, бяха посрещнати в двора на училището от техните съученици, учители, родители, близки и приятели.
Гости на тържеството бяха кметът на община Шабла, Мариян Жечев, заместниците му, Цветелин Йорданов и Петър Атанасов, секретарят на община Шабла, Миглена Спирова, Таня Янакиева – началник-отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в общинската администрация, бившият директор на училището, Йордан Михайлов, общински служители.
По традиция първи приветства зрелостниците директорът на СУ „Асен Златаров“- Петранка Валентинова. В обръщението си тя отбеляза, че раздялата с родното училище слага началото на нов етап в живота им. А там ги чакат нови възможности за реализация. Пожела им „На добър път“!
От името на родителите говори, Петранка Георгиева. „От свое име и от името на всички родители поднасям благодарности към всички учители! Благодарим Ви искрено, че учихте, възпитавахте и обичахте децата ни, че бяхте техни светлини по пътя на знанието, но и на опита. Мили момичета и момчета, краят на пътя ви в училище дойде. Пред вас обаче има толкова много нови пътища. Никой няма да ви обещае, че те ще са по-лесни, но ви пожелаваме да сте смели. Бъдете смели в мечтите си, в копнежите си, в плановете и действията си! Пътят само сега ви се струва дълъг. През живота се върви, оказва се бързо. Нека пътят ви да е какъвто сърцето ви иска, а вие да вървите по него щастливи!“
С вълнение и сълзи в очите абитуриентите гордо заявиха своето „благодаря и дълбок поклон“ към първите учители, Виолета Балева и Галина Александрова, въвели ги за първи път в класната стая. Казаха не сбогом, а довиждане на родното училище, с обещанието, че ще успеят в живота.
Дванадесетокласниците бяха подготвили и поднесоха подарък за училището, връчвайки го на директора.
Гълъби полетяха в небето с надеждата за светло и мирно бъдеще на вече порасналите момичета и момчета.
В края на тържествената част директорът символично ливна менче с вода.
Поздрав към зрелостниците отправиха самодейците от танцов състав „Българка“ с ръководител Гергана Дафова. Грейнали в новите си костюми се раздадоха за публиката с танца си „Северняшки закачки“. Сред дванадесетокласниците има възпитаници на танцовия състав, които внесоха допълнителна емоция с изпълненията си на изпроводяк.
Безброй снимки запечатаха това мило събитие, както за дванадесетокласниците, така и за техните родители и приятели.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ V, и УПИ VI от квартал 13, по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, техническа служба стая 105, ет.1

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на пет водовземни съоръжения – тръбни кладенци за напояване на земеделски култури“ в ПИ с идентификатори: 39493.28.38, 39493.9.11, 394393.4.24, 39493.5.100 и 39493.15.14 в землището на с. Крапец, община Шабла, с Възложител: „Кирилови“ ООД, с. Крапец, община Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Крапец, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 10 май до 24 май 2021 година включително.

Община Шабла
10.05.2021 г.

Информация за преценка ОВОС

Шабла отдаде почит на героите от края на Втората световна война

На 9 май 2021 година, неделя, шабленци отбелязаха 76 години от паметната дата 9 май 1945 година, като поднесоха венци и цветя пред паметните плочи в Общината.
В Деня на победата над хитлеристка Германия се отбелязва и като Ден на Европа, бяха положени венци и цветя пред паметните плочи на загиналите във Втората световна война мъже от община Шабла.
Венци и цветя се поднесоха и на паметника на загиналите съветски летци край нос Шабла.
Своята признателност изразиха председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева; кметът на община Шабла, Мариян Жечев; членовете на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР); членове от пенсионерски клуб „Надежда“ в града; политически партии на територията на общината; граждани.
Пред паметника на загиналите съветски летци край нос Шабла, Илиян Христакиев-ст.експерт „Културно-историческо наследство“ в общинската администрация припомни на събралите се значимостта на деня.
„Днес свеждаме глави в знак на дълбока признателност към хилядите достойни български воини, които записаха в нашата история безброй победоностни битки по бойните полета на няколко войни. Част от историята на тази война са и над 260-те участници от община Шабла, в двете фази на войната. В историята са имената и на 14-те загинали бойци от общината.
Вечна слава на героите!
Никой не е забравен и нищо не е забравено!“ – каза Илиян Христакиев.
След ритуалите по поднасяне на венци и цветя, председателят на СОСЗР в Шабла, Емил Тодоров хвърли цветя в морето в памет на загиналите.