Джулай Морнинг на Шабленския бряг

Около 20 минути по късно от астрономически предвиденото, първото юлско слънце проби облаците и изгря за стотиците събрали се да го посрещнат на плажа пред бар „Боси“ на къмпинг „Добруджа“ край Шабла за пета поредна година.

В началото на вечерта DJ Радо и DJ Тони подгряха хората на морския бряг с класически български и световни рок-хитове. Малко след полунощ, на сцената излязоха момчетата от каварненската поп рок група „Do Sho Band“, които освен кавъри на известни песни, изпълниха и авторските си: „Белези“ и „Даже да не стигнем“. Към 3:30 ч. започнаха изпълненията на шабленската група „Фара Бенд“ – песни от репертоара на Тина Търнър, Джони Кеш, „Doors“, „Creedence Clearwater revival“, „The Beatles“, Подуене Блус Бенд, Милена Славова и др.

Култовата за празника песен на „Uriah Heep“ –  July Morning, изпълнена от „Фара Бенд“ заедно с първите слънчеви лъчи, беляза за всеки на плажа едно ново начало.  А  характерният единствено за България празник, отново потвърди, че  свободата на духа не подлежи на карантина.

Изпратихме абитуриентите от Випуск XXXXI на Шабленското училище

Около месец по-късно от обичайното, дванадесетокласниците от СУ „Асен Златаров“ изживяха своя миг.

В последния ден на месец юни, Шабла изпрати тържествено своите абитуриенти.

Предвождани от мажоретните състави при Общински детски комплекс (ОДК) в града, с ръководител Надя Иванова, 12-те момичета и момчета и техният класен ръководител, Мария Цонкова изминаха разстоянието от Зеления образователен център до центъра на Шабла.

На площада пред НЧ „Зора 1894“ родители, близки и познати очакваха абитуриентите от випуск 2020 година ( XXXXI-ия на средното училище). На входа на сградата на  общинската администрация те бяха посрещнати от кметския екип.

 

В Пленарната зала, кметът на Общината, Мариян Жечев  поздрави младите хора послучай празника им. На излизане, всеки получи цвете и подарък от кмета Жечев.

По традиция, на този ден и това място, кметът символично отстъпва мястото си на някои от желаещите да направят това абитуриенти. От випуск 2020, в кметския стол на община Шабла седнаха трима – отличничката на курса Ива Ивелинова, Владислав Петров и Мирослав Борисов.

На градския площад,  водещият на празника, Димитър Ялнъзов, както и събралото се множество хора очакваха зрелостниците. Ялнъзов покани кмета на общината да приветства празнуващите. Ето и финалните слова от речта на кмета Жечев: „…Скъпи абитуриенти, днес Вие сте пред вратите на зрелостта и ние Ви  изпращаме с най-искрени пожелания да вървите уверено по житейския път напред. Вече ще имате възможност да избирате неговата посока. Оттук нататък всички решения са Ваши, а Вие – отговорни за тях като пълноправни граждани. Уроците на живота сочат, че една предприета стъпка може да доведе до много промени. Защото, както казва Стив Джобс: „Колкото и да сме уверени и да знаем, че нещата ще се случват така, както ни се иска, е хубаво понякога да се докоснем и до реалността.“

И затова аз Ви пожелавам да вземате успешно и от първия път Вашите житейски изпити. А за да сбъднете всичко, за което мечтаете, трябва да вярвате въпреки изненадите и предизвикателствата.

Бъдете здрави! Бъдете смели и силни! Бъдете най-вече – добри!

Нека небето над Вас е ясно, а пътищата – целеустремени!

Не забравяйте, че от Шабла тръгва пътят Ви. Може да свържете съдбата си с различни градове, други страни или континенти, но нека Шабла остане завинаги Вашия свиден роден дом! На добър час, приятели!“

От името на родителите говори Ивелин Георгиев.

Специален музикален поздрав към зрелостниците отправи вокалния дует Димитрина Германова и Росен Петров, носители на много музикални награди.

След официалното изпращане, абитуриентите отпътуваха за своята бална вечер –  подарък от  ръководството на община Шабла.

 

 

 

 

 

Важно съобщение!!!

Общинска администрация  – град Шабла Ви уведомява, че поради възникнали технически проблеми от страна на  доставчика на електронна поща в общината, в периода от началото на м.юни до 26.06.2020 г. имаше затруднения в получаването и изпращането на електронни писма.

Молим, потребителите на електронната поща, които са кореспондирали с общината през този период да пуснат отново своите писма за да бъдат придвижени по надлежния ред.

Благодаря за разбирането!

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 96/ 12.06.2020г. и Заповед № РД-04-278/26.06.2020 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2020-2021 г. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Търгът ще се проведе на 16.07.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 15.07.2020г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 15.07.2020г.

Оглед на имотите всеки работен ден от 06.07.2020г. до 15.07.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 06.07.2020г. до 17:00 часа на 15.07.2020г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 28.07.2020 г. от 09:30 часа.

Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще бъде обявен на 20.07.2020г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.07.2020г.

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 27.07.2020г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 20.07.2020 до 27.07.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 20.07.2020г. до 17:00 часа на 27.07.2020г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг земя – Приложение 1

Съобщение по чл. 149 ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА ШАБЛА, на основание чл. 149 ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена заповед № 1/26.06.2020 г. към Разрешение за строеж № 35 от 30.09.2016 г. за строеж: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, променено със заповед № 1 от 10.04.2018 г., за допусната поправка на основание чл.62 ал.2 от АПК.
Необходимата информация заинтересoваните лица могат да получат в ст. 105 в сградата на общинска администрация – Шабла.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд-гр. Добрич по реда на АПК.