Приключи изпълнението на проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““

Приключи изпълнението на проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Държавния бюджет на Република България.
Той бе насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Дейностите включени в проекта бяха следните:
1. Информационно-промоционална кампания- 6 семинари в: училище СУ „Асен Златаров“- гр. Шабла и в училище ОУ „Св. Климент Охридски“- с. Дуранкулак – В рамките на дейността се проведе информационно-промоционална кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Първата информационно-промоционална кампания в СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Втората информационно-промоционална кампания в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Лекциите включиха следните 2 теми – „Полезна храна ли е рибата“ и „Риби и аквакултури в България“. Чрез тях учениците обогатиха познанията си по отношение на различните продукти от рибарство и аквакултури и значението им за здравето на хората. За всички ученици, които взеха участие в провелата се викторина в края на всяка лекция, имаше тематични награди.
2. Провеждане на еднодневен Рибен фестивал в градския парк на гр. Шабла – В рамките на дейността бе организиран и проведен еднодневен Рибен Фестивал в Градски парк Шабла, който бе част от „Празник на плодородието – Шабла 2019“ и доведе до повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. И тази година празникът бе посетен от забележимо все повече хора и участници – производители на различни видове селскостопанска продукция и на заетите в сектор „Рибарство“. Поради тази причина включването на Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурите и сектор Рибарство като цяло, доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сектора. Чрез провеждането на мероприятието, заетите в сектор Рибарство имаха възможността да популяризират своите местни рибни и други деликатеси пред гости, туристи и посетители на града. Рибният фестивал бе изпълнен с тематична викторина, изпълнител, тематични брошури, фланелки и шапки, магнити и по този начин остана запомнящ се за всички участвали в събитието. Доставените и монтирани шатри придадоха нов облик на фестивала и на празника като цяло. За всички участвали в събитието бе осигурен кетъринг, включващ риба и аквакултурни деликатеси.
Целевите групи, към които бе насочен проекта бяха: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието имаха възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града.
Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 661,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение бе 9 месеца от подписването на договора за БФП.

Никулден в Тюленово

За пореден път, на 6 декември, в село Тюленово тържествено се чества празника Никулден.
Той беше пренесен на терасата на ресторант „Тюленово“, където всяка година се приготвят рибните специалитети.
Отец Павел Максимов от Шабла, съпроводен от църковния хор при храм „Св.Харалампий“ в града, извърши водосвет за здравето на имениците и рибарите, на всички, които празнуват днес.
Специални гости на празника бяха кметът на община Шабла, Мариян Жечев, заместниците му Цветелин Йорданов и Петър Атанасов, председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева, председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), Емил Тодоров, гости от Румъния.
На сцената участие взеха фолклорна група „Кардарина“ от село Горичане, с ръководител Невелина Василева, хор „Патриот“ воден от Стойчо Захов и малките
Празникът откри Светла Стаматова – читалищен секретар. Тя се обърна към хората, свързани с морето, поздрави ги с празника и прочете стихотворение написано от кметския наместник на селото, Невена Георгиева, която отсъстваше.
Своите пожелания към присъстващите, отправи и кметът на община Шабла, Мариян Жечев. Той честити празника на рибарите, имениците и банкерите.
„Морето е онова, което ни кара да гледаме в перспектива. Морето ни кара да бъдем по-различни от всички. Нека бъдем все по-близо до него и то до нас. На рибарите и банкерите – пълни каси. Честит празник на всички, които празнуват днес, или са свързани с морето. Благодаря и на организаторите на празника.“ – каза кметът на общината.
Приветствие отправи и председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева. Тя се обърна към гостите и жителите на празника, без които днешното честване не би било възможно, към всички които днес ни радват с изкуството си. Благодари и на Светла Стаматова, че празникът е разнообразен и красив.
Д-р Стоева подари икона на Свети Николай чудотворец, на Михалаки Георге – заместник-председател на Съюза на резервистите.
Председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, о.р.майор Емил Тодоров, разказа за честването на празника в миналото, „по стара българска традиция“.
След празничната програма, той хвърли в морето венец, в памет на загиналите моряци.
По традиция, всеки присъствал на честването имаше възможността да опита тюленовска рибена чорба и прясна риба, дарена от организаторите на празника – община Шабла, читалище и кметство село Тюленово, Радослав Русев – собственик на ресторант „Тюленово“ и с дейното участие на жените от селото.

Запалиха светлините на градската елха в Шабла

На 4 декември, на площада пред НЧ „Зора 1894“ – Шабла, символично бяха запалени светлините на градската елха.
Малки и големи бяха дошли да видят украсената красавица и да се снимат до шейничката с еленa.
Минути преди чудния миг децата от общината бяха поканени на театралната постановка „Търси се приятел“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“ град Добрич.
„Търси се приятел“ е история за една необикновена снежинка със синьо носле, която с помощта на Зимата и Вятъра ще премине през много препятствия, за да разбере какво означава истинското приятелство.
На излизане всяко хлапе получи вкусно лакомство, осигурено от община Шабла.
Пред своя гост, дядо Коледа, децата отправиха пожелания за здраве и много подаръци.
Със запалването светлините на градската елха беше открита коледно-новогодишната програма в община Шабла.

Съобщение за изработен ПУП в с. Крапец

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересуваните лица че е изработен ПУП:
1. ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ¬ I, УПИ ІІ, УПИ ХIХ и УПИ ХХI , кв.2 по регулационния план на с. Крапец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1