Поздравление на кмета на община Шабла по повод Световния ден на здравето и Деня на здравния работник

УВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,

Поздравявам всички Вас – лекари, медицински сестри, фелдшери, фармацевти, рехабилитатори, санитари, със световния ден на здравето – 7 април. Вие се грижите за здравето на хората и този Ваш избор е определящ в житейския Ви път. Призвани сте, да спасявате човешки живот, една нелека мисия, за която трябва силен дух, решителност и умение да се взема правилното решение в критични моменти.
С благодарност за неуморния Ви труд, за вложената енергия, за времето, което дарявате, за да се грижите за нас. А днес са дни на изпитания за всички ни.
Бъдете здрави! Бъдете силни! Продължавайте да вдъхвате надежда и да носите изцеление на хората!
Бъдете вдъхновени, целеустремени и посветени на благородната си професия!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Общинска фондация „Карон Лимен“, гр. Шабла спечели проект под надслов „Шабла и птиците“ по програма Създаване 2023 към Национален фонд „Култура“

Общинската фондация „Карон Лимен“, гр. Шабла спечели проект под надслов „Шабла и птиците“, който включва организирането и провеждането на два фестивала на територията на морската община – „Фестивал на хвърчилата – Шабла 2024“ и „Вятър, птици, море“. Проектът ще се реализира по програма Създаване 2023 към Националния фонд „Култура“, който осигурява и финансирането в размер на 30 200 лв. Съфинансирането е в размер на 12 960 лв.
Във връзка с изпълнението на проекта е подписан Договор № SD-N-V-2023-14 22/11/2023 г., срокът за изпълнението на който е декември 2024 г.
Познатият на всички вече и превърнал се в любим „Фестивал на хвърчилата“ ще се проведе в рамките на два дни – 31.08.-01.09.2024 г.(събота и неделя). Събитието ще представи високите художествени умения на пилоти на хвърчила от България и чужбина, които ще демонстрират сложни и атрактивни арт-хвърчила под звуците на музикален съпровод.
Зимният фестивал „Вятър, птици, море“ ще се проведе през месец ноември на централния площад, Зеления образователен център и в читалището на гр. Шабла. В него са предвидени множество работилници на закрито, конкурси, прожекции на анимационни филми, изложение на местни занаятчии и др.
Фестивалите – есенен и зимен, са тематично свързани с миграцията на над 260 вида птици, които прелитат, зимуват или летуват в района на Шабла.
Целите на двата фестивала в рамките на проекта е популяризирането на района на Шабла. Предвидено е и заснемането на кратък филм, който да допринесе за достигането до по-широка публика на необятната красота на Северното Черноморие, богатото птиче разнообразие и незасегнатата от човешка дейност природа в региона.

Съобщение за провеждане на стрелби в района на Зенитен полигон, гр. Шабла

Уведомяваме Ви, че на 27.02.2024 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч. ще се проведат стрелби със 7.62 мм автомат „Калашников“ в района на Зенитен полигон – гр. Шабла.
Забранява се влизането и движението на плавателни съдове северно от естакадата и южно от къмпинг „Добруджа“.

 

Обявление за откриване на процедура за определяне на десет съдебни заседатели към Районен съд – Каварна за мандат 2024-2028 г.

Общински съвет-Шабла на основание чл. 68, ал. 1 ,чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение №69/01.02.2023г. на Общински съвет – Шабла
ОБЯВЯВА:
процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Каварна за мандат 2024-2028г., с определени 10 /десет/ бр. съдебни заседатели, съгласно Решение на Общото събрание на Окръжен съд – Добрич, проведено на 06.12.2023г.

Изисквания към кандидатите:
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия::
– Е на възраст от 21 до 68 години;
– Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
– Има завършено най-малко средно образование;
– Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– Не страда от психически заболявания;
–  Не е съдебен заседател в друг съд;
– Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кандидатите подават в срок от 20.02..2022 г. до 20.03.2022 г. в деловодството на Общински съвет-Шабла, в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 305, III етаж от 08.00 ч. до 17.00 часа.
Необходими документи:
– Заявление за кандидатстване
– Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ
– Писмено съгласие
– Подробна автобиография, подписана от кандидата;
– Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
– Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
– Данни за контакт на две лица, към които общинският съвет/комисията да се обръща за препоръки;
– Мотивационно писмо;
– Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), ако са родени преди 16 юли 1973 година. Кандидатите могат да подадат заявления до председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща на адрес [email protected] .В заявлението следва да посочат, че документът им е необходим преди 20.03.2024 година.
За повече информация на тел.05743/41-25

Решение № 69 от 01.02.24 г.

Правила съдебни заседатели към РС-Каварна ,2024-2028

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

 

 

Частично изменение на ОУПО-Шабла

Община Шабла съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с Решение № 72, протокол № 8 от заседание на Общински съвет-Шабла, проведено на 01.02.2024 г. е допуснато-частично изменение /ЧИ/ на ОУПО-Шабла и изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ 16095.18.235 с площ от 3000 кв.м. за промяна на предназначението на земеделска земя/Сбс/ в терен за площни обекти за техническата инфраструктура/Тевк/ с конкретно предназначение „за подстанция“ в землище на с. Горичане, община Шабла.

Шабла отбеляза 151 години от обесването на Васил Левски

Шабла отбеляза 151 години от гибелта на Васил Левски. Церемонията по отдаване на почит започна в 10:30 часа пред бюст-паметника на Апостола. В началото водещият Илиян Христакиев – старши експерт „Културно и историческо наследство“ към общинска администрация прочете стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. Програмата продължи с изпълнения на деца от ДГ „Дора Габе“, СУ „Асен Златаров“ и ОДК. Руска Димитрова изпя любимата песен на Васил Левски „Отдавна ли си, момне ле, калугерица“ под акомпанимента на Дамян Димов. Прочувствено слово произнесе председателят на общинския съвет д-р Йорданка Стоева.

Венци и цветя поднесоха:

Общински съвет Шабла;
Кмет на община Шабла;
Общинска организация на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Общински детски комплекс
Средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла
Детска градина „Дора Габе“
Център за обществена подкрепа гр. Шабла
Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Шабла
Пенсионерски клуб „Надежда“ гр. Шабла
Мотоклуб „Деца на изгрева“
Политически партии
Граждани

Събитието уважиха множество жители и гости на общината.