Проект „Ограничаване на заблатяването и подобряването на водообмена в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина“

Проектът се реализира по Договор № 11829/10.07.2017 г., финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Основната цел на проекта бе възстановяването на местообитанията и популациите на множество международно и национално застрашени видове птици, възстановяването на естествеността на езерните екосистеми и опазването на цялостното биологично разнообразие в защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. За тази цел бе закупена и доставена многофункционална самоходна машина за подводно косене и изкореняване на тръстика.
Чрез реализирането на проекта за ограничаване на водолюбивата растителност в изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на двете защитени местности, се постигна: стабилно намаляване на количеството биогени и мъртва органична материя, съответно силно се ограничиха еутрофикационните процеси в езерата и се подобри водообменът между тях; подобриха се условията за размножаване и развитие на риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници; двете защитени езера възстановиха своята представителност.
Чрез изпълнението на проекта също така се реши проблема с инвазията на тръстиковите масиви във водните огледала и на другите влажни зони на територията на Република България. Многофункционалната самоходна машина може да се ползва и в другите влажни зони за овладяването на този проблем, като за целта се покрият необходимите разходи за транспорт и консумативи за използването й.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 381 275,40 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
След проведена процедура, за изпълнител бе избран „Нико-Агротехника“ ООД гр. Добрич, като предложената от него ценова оферта за доставката на многофункционалната самоходна машина бе на стойност 376 947,00 лв. с ДДС, а срокът за доставка бе 120 календарни дни.
Машината бе доставена в срок и съгласно изискванията на договора. Същата бе отчетена и успешно финализирана пред ПУДООС.

Анна Лазарова от Велинград е лауреата на литературната награда „Георги Давидов“ в Петото издание

Заключителната част на Националния литературен конкурс, носещ името на Георги Давидов, се състоя  в Зеления образователен център в Шабла.  Събитието събра ценители на поезията, близки, приятели, колеги и съграждани на поета и общественика Георги Давидов. С вниманието си удостоиха финала на конкурса поетесата Елка Няголова – председател на Славянската литературна и артистична академия, носител на престижни литературни награди у нас и в чужбина, Надя Попова – поетеса, гл. редактор на в. „Словото днес“, Генка Петрова – творец, ръководител на Клуба за творческо писане „Литературната къща“ гр. Добрич, Сашо Серафимов – творец, Председател на сдружението на добричките писатели. Прозвучаха думи, които припомниха за човека и твореца Георги Давидов.
Кулминацията на вечерта беше обявяване на петия лауреат на литературната награда „Георги Давидов“. Журито ( Е. Няголова – председател и членове Надя Попова и Мариян Жечев – кмет на община Шабла) сподели, че нелека е била задачата му да избере един между 55 творци. Стана ясно и че има силно присъствие от млади таланти в средношколска възраст, които са от три литературни клуба: от гр. Варна, гр. Добрич и гр.Карлово.
Така журито единодушно присъжда поощрителни награди (диплом и комплект поетични книги, подарени им от Славянската литературна и артистична академия) на петимата участници – Татяна Иванова, Рени Хинева, Рая Михайлова, Петя Жекова и Александър Петров от Клуба за творческо писане „Литературната къща“ гр. Добрич и на техния ръководител Генка Петрова.
Лауреатът на литературната награда „Георги Давидов“ в Петото издание е Анна Александрова Лазарова от Велинград, завършила „българска филология“ в СУ „Климент Охридски“, като бъдещата й магистърска степен е „литературознание“. Кметът на общината, г-н Мариян Жечев, връчи на победителката диплом, статуетката „Пегас“, комплект книги и паричната премия.

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ за ПИ 39493.28.10 по плана на с.Крапец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/

Кметът Мариян Жечев връчи на Луиза Карамилева почетното отличие „Национална диплома“

На официална церемония, в ритуалната зала на община Шабла, кметът Мариян Жечев връчи почетното отличие „Национална диплома“ на Луиза Карамилева от Шабла.
В този съдбовен за нея момент, до нея гордо застанаха нейните родители, учители, приятели и близки. На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева, директорът на училището Петранка Валентинова и ст.експерт „Училищно образование“ към РУО –Добрич Калоян Койчев.
Не малко са успехите и наградите, които Луиза е получила през годините, изпълнявани в синхрон с обществени дейности.
Връчвайки дипломата на Луиза, Кметът на Общината каза, че тя е възмездие за положения труд през годините, резултатът от отговорното й отношение към всичко до което се докосне.
Мили и трогателни думи казаха още д-р Йорданка Стоева, Петранка Валентинова и Калоян Койчев.
Младата дама благодари на оказаната й чест, да се организира такова тържество. Благодари първо на родителите си, които са я подкрепяли и насърчавали през всичките години на обучение. На учителите си каза най-милите думи, които са най-голямата награда за положения от тях труд.
Безброй обективи запечатаха това паметно събитие за община Шабла.

В община Шабла отбелязаха 101 години от „откарването“ на Добруджанци

На 25-ти август в Шабла отдадохме почит към паметта на насилствено откараните шабленци в Молдова през 1916 година.
Това стана пред паметната плоча в центъра на града.
Ст. експерт „Културно-историческо наследство“ в община Шабла Илиян Христакиев откри церемонията с встъпителни слова за паметното събитие в историята на Добруджа, след което отец Атанас отслужи панихида за упокой на душите им.
Цветя на плочата поднесоха д-р Йорданка Стоева, председател на Общински съвет – Шабла, кметът на общината Мариян Жечев, членовете на СОСЗР, ПП ГЕРБ, близки на загиналите и признателни граждани от Шабла.