Съобщение по чл.28 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, обявява на заинтерeсуваните лица, че е изработен за ПУП – ПП /парцеларен план/ за линейна инфраструктура – трасе на външен  водопровод обслужващ поземлен имот 24102.201.2,  по КК на с.Дуранкулак,община Шабла с възложител „СИДОМ”ООД.
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105.

9 Май – Ден за преклонение и почит!

С поднасяне на венци и цветя пред паметните плочи в Общината, шабленци отбелязаха 73 години от паметната дата 9 май 1945 година.
В Деня на победата над хитлеристка Германия, който от тринадесет години в България се отбелязва и като Ден на Европа, бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на загиналите ни съграждани през Войната на площада пред читалището. Венци и цветя се поднесоха и пред паметника на загиналите съветски летци край нос Шабла.
Своята признателност изразиха кметът на община Шабла г-н Мариян Жечев, председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева, членовете на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, кметства, читалища, земеделски кооперации, СУ „Асен Златаров“, ДГ „Дора Габе“, ЦДЯ „Радост“, Център за социална рехабилитация и интеграция, предприятия и политически партии на територията на Общината, граждани.
Гости на събитието бяха студенти и преподаватели от Московския държавен университет, които с присъствието си отдадоха своята почит и преклонение пред подвига на героите.
След поднасянето на венци и цветя на паметника бяха засадени калии от българска и руска страна. Делегацията от Русия получи пакетче пръст, напоена с кръвта на загиналите съветски летци.
По-рано проф. Йон Писларий – преподавател от Московския университет благодари на българите за приятелското отношение към неговия народ.

Водата в Дуранкулак – негодна за пиене

Община Шабла съобщава, че питейната вода, подавана по водопроводната мрежа в с. Дуранкулак, не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива.
От инспекцията препоръчват, до отстраняване на несъответствията, да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата да се преварява преди консумация.
Несъответствието е установено при извършено пробонабиране на проба вода за изследване по показателите от група „А“ от пункт при крана на потребителя в 08.Зона Дуранкулак.
Община Шабла ще уведоми допълнително абонатите на ВиК-мрежата след отстраняване на несъответстията.

Общинският съвет на Шабла проведе тържествена сесия днес

С химните на България, Италия, Европейския съюз и на Шабла започна тържествената сесия на Общински съвет – Шабла, днес в 14:00 часа.
Сесията откри г-н Живко Спасов – общински съветник, упълномощен от Председателя на Общинския съвет – Шабла, д-р Йорданка Стоева да води тържественото заседание,  който предложи на вниманието на присъстващите дневния ред и  продължи с кратко слово. Кметът, Мариян Жечев приветства гостите с добре дошли и направи кратко представяне на общината.
От страна на гостуващата община, Сан Чезарео приветствия поднесоха председателя на Общинския съвет и зам.-кмета, които по късно получиха от кмета на общината, г-н Мариян Жечев и от Живко Спасов,  почетен знак на града и  плакет, с пожелание за ползотворно сътрудничество и бъдещи успехи между двете общини. От италианска страна, г-н Масимо Маточино – заместник-кмет на общината,  подари картина с извезани гербове на побратимените две общини.
След края на тържествената сесия гостите имаха възможност да посетят местния храм „Св. Харалампий, както и да се запознаят с дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в града. По-късно днес те разгледаха Градския парк, където по програма, изготвена от домакините засадиха две български рози, в знак на положеното през м. ноември 2017 г. сътрудничество между двете общини. В ранният преди обяд гостите имаха възможност да се запознаят с дейността на  „Елпром-ЕМЗ“ ООД гр. Шабла и Зеленият образователен център в града.
Визитата им ще продължи и през утрешния ден, в който те ще посетят и други забележителности на района ни.