Проект „Обаянието на природата“ на с.Ваклино

Проект „Обаянието на природата“ на с.Ваклино, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2015г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 6 637,88 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „За да остане природа в България“ на с.Горун

Проект „За да остане природа в България“ на с.Горун, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2014г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих и детска площадка. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет, детски съоръжения и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 017,20 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „Благоустрояване на паркова зона около Мемориалния комплекс на гр.Шабла“

Проект „Благоустрояване на паркова зона около Мемориалния комплекс на гр.Шабла“, реализиран в гр.Шабла, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2014г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 672,77 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „Вълшебство и мистерия” на с.Тюленово

Проект „Вълшебство и мистерия” на с.Тюленово, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2013г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, детско съоръжение, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 608 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „В унисон с природата” на с. Крапец

Проект „В унисон с природата” на с.Крапец, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2013г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване и затревяване, доставка и монтаж на беседка, пейки и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 906.80 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.