Проект „Чистота, спорт и отдих – заедно” на кметство с. Дуранкулак

Проект „Чистота, спорт и отдих – заедно” на кметство с. Дуранкулак, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2011г.”. Проектът имаше за цел изграждане на парк за отдих върху общински терен в центъра на с. Дуранкулак, включващ беседка, катерушка, пясъчник, пейки и кошчета за смет. Стойността на проекта, съгласно одобрената план-сметка бе 9 570 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100%.

Проект „С добра воля за природата на Шабла“

Проект „С добра воля за природата на Шабла”, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2011г.”. По време на проекта бе организирана природозащитна бригада с участието на над 85 доброволци от цялата страна. Изпълнени са следните дейности: почистване на плажната ивица около Шабленската тузла и Дуранкулашкото езеро от отпадъци; изграждане на изкуствени острови за гнездене на птици; ремонт и реконструкция на съществуващите платформи за наблюдение на птици, разположени на северния и на западния бряг на Шабленската тузла; изработване на къщички за птици. Общата стойност на изпълнените дейности възлиза на 7 428.16 лв. с ДДС като финансирането от ПУДООС е 100 %.