Проект „Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник“ и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“, гр.Шабла

Проект „Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник“ и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“, гр.Шабла”.

Проектът се реализира към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Проектът бе свързан с изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле”, гр.Шабла. Той бе насочен към подобряване условията за живот в гр.Шабла чрез подобряване на достъпа до качествена канализационна и водопроводна инфраструктура.

Проектът се осъществи на два етапа:

– I етап: Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник” гр.Шабла;

– II етап Изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле” гр.Шабла.

Стойността на реално извършените и одобрени разходи по проекта са в размер на 1 818 461,86 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.  Срокът за изпълнение на проекта бе 6 месеца.

Проект „Зелена среда за нашите деца“ на с.Захари Стояново

Проект „Зелена среда за нашите деца“ на с.Захари Стояново, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2016г.”. Чрез проекта се обособи детска площадка. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, доставка и монтаж на детски съоръжения, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 994,00 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „Спорт и здраве на открито“ на с.Тюленово

Проект „Спорт и здраве на открито“ на с.Тюленово, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2016г.”. Чрез проекта се обособи фитнес на открито. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, доставка и монтаж на фитнес уреди, на тенис на маса, полагане на дървесен чипс и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 636,40 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „За по-добра околна среда“ на с.Дуранкулак

Проект „За по-добра околна среда“ на с.Дуранкулак, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2015г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 7 220,50 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.

Проект „Природата – наш дом“ на с.Граничар

Проект „Природата – наш дом“ на с.Граничар, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2015г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих и детска площадка. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет, детски съоръжения и др. Общата стойност на проекта възлиза на 8 705,24 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.