Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение със ЗП 13 кв.м., за кафе-аперитив, представляващо част от ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска собственост

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение със ЗП 13 кв.м., за кафе-аперитив, представляващо част от ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска собственост