Скаутите и приятели чистят на 11 май

Скаутски клуб „Ястребите“ Шабла/Дуранкулак с подкрепата на WWF и Община Шабла oрганизира почистване на брега пред Шабленско езеро. Чували и ръкавици за участниците са осигурени. Транспортът на чувалите със събраните отпадъци е организиран от кметство с. Езерец, с помощта на частен земеделски производител.

Организаторите канят всички желаещи да се включат в съвместната инициатива. Сборен пункт пред сградата на кметство с. Езерец, в 09:30 часа на 11 май 2019 г. (събота). Носете си вода и не забравяйте доброто настроение.

За добри дела скаути и приятели, винаги готови!

Съобщение по чл. 129 , ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-152 от 12.04.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІІ, ХІІІ и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-139 от 05.04.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 24102.201.2 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 17 и 18 април 2019 година (сряда и четвъртък) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 17 април 2019 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съобщение за безплатни профилактични прегледи в Шабла

Центърът за защита правата в здравеопазването организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на жените и за рак на простатната жлеза при мъжете над 50 годишна възраст. При желание ще бъдат прегледани и мъже и жени до 50 години.
Прегледите ще се извършват в град Шабла на 6-ти и 7-ми април /събота и неделя/ в сградата на общинската поликлиника.
С предимство ще се обслужват записалите се предварително.
Записване – всеки работен ден, в стая 106 на общинска администрация, от 8 до 17 часа, при здравния медиатор в общинска поликлиника, 2-ри етаж и при кметовете на населените места.