Регистър на допуснатите изменения на ПУП през 2023 г.

Регистър за Разрешения за строеж през 2023 г.

Регистър на допуснатите изменения на ПУП  през 2022 г.

Регистър за разрешения за строеж – 2022 г.

Регистър за допуснати изменения на ПУП-ПРЗ в населените места на община Шабла, актуален към май 2022 г.

Регистър на допуснати изменения на ПУП-ПРЗ в населените места на община Шабла през 2022 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2021

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2020 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2019 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2018 г.

Регистър на публична общинска собственост – актуален към 02.05.2017 г.

Регистър на частна общинска собственост – актуален към 02.05.2017 г.

Публичен регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници в община Шабла – актуален към 2017 г.

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост, актуален към м. февруари 2018 г.