Регистър на допуснатите изменения на ПУП  през 2022 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2022 г. 

Регистър за допуснати изменения на ПУП-ПРЗ в населените места на община Шабла, актуален към май 2022 г.

Регистър на допуснати изменения на ПУП-ПРЗ в населените места на община Шабла през 2022 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2021

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2020 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2019 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж през 2018 г.

Регистър на публична общинска собственост – актуален към 02.05.2017 г.

Регистър на частна общинска собственост – актуален към 02.05.2017 г.

Публичен регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници в община Шабла – актуален към 2017 г.

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост, актуален към м. февруари 2018 г.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }