Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 220/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 219/25.04.2023 г.
ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
С адрес: с. Крапец ул. Първа № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000552-1/24.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                        М.Йорданова:
/подпис/                                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                                      М.Йорданова:
/подпис/                                                    /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 219/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 219/25.04.2023 г.
ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
С адрес: с. Крапец ул. Първа № 9

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000552-1/24.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                     М.Йорданова:
/подпис/                                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                                  М.Йорданова:
/подпис/                                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 218/24.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 218/24.04.2023 г.
ВИ ЕНД ПИ ЕНЕРДЖИ ООД
С адрес: гр. София, ул. Борово № 228 А, ет.17, ап.79

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000484-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 24.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 24.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                               М.Йорданова:
/подпис/                                            /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                             М.Йорданова:
/подпис/                                          /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №217/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №217/20.01.2023 г.
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ФЕДУЛОВ
С адрес: гр. Варна, ж.к. Бриз 21, ет.2, ап.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000493-1/25.03.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:              М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №216/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №216/20.01.2023 г.
СТРАТУС – В ООД
С адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 128, бл.1-2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000735-1/02.11.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                             / подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 215/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 215/20.01.2023 г.
АКВАМАРИН ЛИМИТЕД
С адрес: гр. София, бул. Пенчо Славейков №1В, ет.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000529-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                            /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 214/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 214/20.01.2023 г.
ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА АД
С адрес: гр. София, ул. Мала Курия № 70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000511-1/02.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                      М. Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                     М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №213/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №213/20.01.2023 г.
ГРУП ДВ ООД
С адрес: гр. Русе, ул. Александровска №62

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000512-1/03.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                                /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №212/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №212/20.01.2023 г.
БИМИН ООД
С адрес: гр. София, бул. Илиянци

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000535-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                      М. Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №211/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №211/20.01.2023 г.
МАРАМА ЕООД
С адрес: с. Дуранкулак, ул. Петнадесета №21

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000532-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №210/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №210/20.01.2023 г.
БУЛЕС ООД
С адрес: гр. Монтана, ул. Д-р Стамен Илиев №6, ет.2, ап.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000534-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №209/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК №209/20.01.2023 г.
АНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
С адрес: с. Езерец, ул. Девета №4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000434-1/18.04.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №208/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 208/20.01.2023 г.
МАРГАРИТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
С адрес: гр. София, кв. Симеонов, Р-Н Витоша, ул. 57-ма №2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000465-1/15.07.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                     М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №207/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 207/20.01.2023 г.
ЖИВКО ПЕЕВ ЙОВЧЕВ
С адрес: гр. Козлодуй, ул. Желещен Комплекс 3, бл.84, вх.Б, ет.1, ап.21

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000401-1/23.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                            /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 206/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 206/20.01.2023 г.
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
С адрес: гр. Варна, ул. Христо Смирненски, бл. 19, вх.Б, ет.1, ап.30

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000433-1/14.04.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 205/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 205/20.01.2023 г.
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
С адрес: гр. Враца, ж.к. Дъбника №41, вх.В, ап.56

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000498-1/28.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                       М. Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                      М. Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №204/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 204/20.01.2023 г.
ЕВГЕНИЯ ЦЕКОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: гр. Враца, ж.к. Дъбника №41, вх.В, ап.56

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000496-1/28.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                           /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №203/20.01.2023 г.

           СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №203/20.01.2023 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
С адрес: гр. Плевен, ул. Чаталджа № 20, ет.2, ап.8


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000516-1/04.06.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.


Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.


Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/


Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/


Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №202/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №202/20.01.2023 г.
АЛЕКСАНДРА МАДРИ
С адрес: гр. Добрич, ул. Васил Левски №60, вх.Б, ап.8

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000559-1/22.06.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №201/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №201/20.01.2023 г.
ФАР 04 ЕООД
С адрес: с. Ветрино, ул…….

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000490-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:
/подпис/                                     /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.