СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 270/23.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 270/23.05.2024 г.
ФИНЛАБ ООД
С адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. Черковна № 68

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000842-1/ 22.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.05.2024 г. до 05.06.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.06.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц.Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 05.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 269/23.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 269/23.05.2024 г.
ЙОРДАН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
С адрес: гр. Каварна, ул. Дончо Ил Стойков № 32 ап. 6 ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000822-1/ 23.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.05.2024 г. до 05.06.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                    Ц. Петрова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.06.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 05.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 268/23.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 268/23.05.2024 г.
ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ФЕДУЛОВ
С адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Бял равнец № 4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000844-1/ 23.04.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.05.2024 г. до 05.06.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.06.2024 г.
Г.Семерджиева:                Ц.Петрова:
/подпис/                            /подпис/

Валидно до: 05.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 267/23.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 267/23.05.2024 г.
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ФЕДУЛОВ
С адрес: с. Крапец, ул. Петнадесета № 19

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000843-1/ 23.04.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.05.2024 г. до 05.06.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                    Ц. Петрова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.06.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 05.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 266/23.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 266/23.05.2024 г.
ВИ ЕНД ПИ ЕНЕРДЖИ ООД
С адрес: гр. София, ул. Борово № 228А ап.79 ет.17

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000484-1/ 15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 23.05.2024 г. до 05.06.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 23.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                    Ц. Петрова:
/подпис/                                /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.06.2024 г.
Г.Семерджиева:                Ц.Петрова:
/подпис/                            /подпис/
Валидно до: 05.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 265/23.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 265/23.05.2024 г.
МИМА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
С адрес: гр. Шабла, ж. кв. Свобода № 14

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000413-1/ 24.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.05.2024 г. до 05.06.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.06.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                               /подпис/

Валидно до: 05.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 264/08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 264/08.05.2024 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
С адрес: гр. Плевен, ул. Чаталджа № 20 ап. 8 ет.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000812-1/ 13.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 08.05.2024 г. до 21.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 22.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                 /подпис/

Валидно до: 21.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 263/08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 263/08.05.2024 г.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Трошево № 28 вх. Б ап.19 ет.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000813-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 08.05.2024 г. до 21.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц. Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 22.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 21.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 262/08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 262/08.05.2024 г.
ДОРА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА
С адрес: гр. Варна, р-н Одесос, ул. Марин Дринов № 7 ап.8 ет.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000814-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 08.05.2024 г. до 21.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                            Ц. Петрова:
/подпис/                                          /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 22.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                         Ц.Петрова:
/подпис/                                      /подпис/

Валидно до: 21.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 261/08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 261/08.05.2024 г.
ИВАН ЕНЧЕВ ЖЕЧЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Младост, ж.к Трошево № 28 вх. Б ап.19 ет.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000817-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 08.05.2024 г. до 21.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                                     Ц. Петрова:
/подпис/                                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 22.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                                  Ц.Петрова:
/подпис/                                               /подпис/

Валидно до: 21.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 260/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 260/23.04.2024 г.
ЖИВКО КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Кокиче № 7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000819-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г. Семерджиева: Ц. Петрова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г. Семерджиева: Ц. Петрова:
/подпис/ /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 259/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 259/23.04.2024 г.
ГЕОРГИ КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Кокиче № 7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000818-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г. Семерджиева:                            Ц. Петрова:
/подпис/                                                             /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г. Семерджиева:                          Ц. Петрова:
/подпис/                                                          /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 258/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 258/23.04.2024 г.
ГЕОРГИ РАДЕВ РАДЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Одесос, бул. Владислав Варненчик № 128 ап.2 ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000824-1/ 26.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г. Семерджиева:                         Ц. Петрова:
/подпис/                                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г. Семерджиева:                       Ц. Петрова:
/подпис/                                                         /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 257/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 257/23.04.2024 г.
ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА ЕОД
С адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Мала Курия № 70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000823-1/ 23.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.

Г.Семерджиева:                                  Ц. Петрова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.

Г.Семерджиева:                                 Ц.Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 256/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 256/23.04.2024 г.
ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА ЕОД
С адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Мала Курия № 70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000415-1/ 24.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                                       /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                                   /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 255/28.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 255/28.02.2024 г.
ИВАНКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Бял крем № 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000422-1/ 25.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.02.2024г. до 12.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                        Ц. Петрова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц.Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 12.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 254/28.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 254/28.02.2024 г.
СНЕЖАНА ВАЛЕНТИНОВА СУРТАЛОВА
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Василаки Пападопулу № 51А ап. 5 ет. 3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000781-1/ 25.01.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.02.2024г. до 12.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                         Ц. Петрова:
/подпис/                                     /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                        Ц.Петрова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 12.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 253/28.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 253/28.02.2024 г.
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА
С адрес: гр. София, р-н Илинден, ж.к. Света Троица/ Вълчо Иванов/ № 357 ап. 28 ет. 8

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000407-1/ 24.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.02.2024г. до 12.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                    Ц.Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 12.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 252/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 252/21.02.2024 г.
РАЙЧО ДОНЧЕВ РАЙЧЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Одесос, ул. Марко Балабанов № 4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000635-1/ 21.03.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                           Ц. Петрова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                        Ц.Петрова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 251/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 251/21.02.2024 г.
ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Любен Каравелов № 40

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000794-1/ 02.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.