Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 260/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 260/23.04.2024 г.
ЖИВКО КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Кокиче № 7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000819-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г. Семерджиева: Ц. Петрова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г. Семерджиева: Ц. Петрова:
/подпис/ /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 259/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 259/23.04.2024 г.
ГЕОРГИ КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Кокиче № 7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000818-1/ 20.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г. Семерджиева:                            Ц. Петрова:
/подпис/                                                             /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г. Семерджиева:                          Ц. Петрова:
/подпис/                                                          /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 258/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 258/23.04.2024 г.
ГЕОРГИ РАДЕВ РАДЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Одесос, бул. Владислав Варненчик № 128 ап.2 ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000824-1/ 26.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г. Семерджиева:                         Ц. Петрова:
/подпис/                                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г. Семерджиева:                       Ц. Петрова:
/подпис/                                                         /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 257/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 257/23.04.2024 г.
ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА ЕОД
С адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Мала Курия № 70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000823-1/ 23.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.

Г.Семерджиева:                                  Ц. Петрова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.

Г.Семерджиева:                                 Ц.Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 256/23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 256/23.04.2024 г.
ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА ЕОД
С адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Мала Курия № 70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000415-1/ 24.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 23.04.2024 г. до 07.05.2024 г.

Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                                       /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 08.05.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                                   /подпис/

Валидно до: 07.05.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 255/28.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 255/28.02.2024 г.
ИВАНКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Бял крем № 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000422-1/ 25.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.02.2024г. до 12.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                        Ц. Петрова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц.Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 12.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 254/28.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 254/28.02.2024 г.
СНЕЖАНА ВАЛЕНТИНОВА СУРТАЛОВА
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Василаки Пападопулу № 51А ап. 5 ет. 3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000781-1/ 25.01.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.02.2024г. до 12.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                         Ц. Петрова:
/подпис/                                     /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                        Ц.Петрова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 12.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 253/28.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 253/28.02.2024 г.
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА
С адрес: гр. София, р-н Илинден, ж.к. Света Троица/ Вълчо Иванов/ № 357 ап. 28 ет. 8

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000407-1/ 24.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.02.2024г. до 12.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                    Ц.Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 12.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 252/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 252/21.02.2024 г.
РАЙЧО ДОНЧЕВ РАЙЧЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Одесос, ул. Марко Балабанов № 4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000635-1/ 21.03.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                           Ц. Петрова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                        Ц.Петрова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 251/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 251/21.02.2024 г.
ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Любен Каравелов № 40

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000794-1/ 02.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 250/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 250/21.02.2024 г.
РАДКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Висла № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000810-1/ 13.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                            Ц. Петрова:
/подпис/                                          /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                          Ц.Петрова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 249/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 249/21.02.2024 г.
САБРИ АЛИ САЛИМ
С адрес: гр. Каварна, ул. Васил Левски № 50

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000663-1/ 21.04.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                                      Ц. Петрова:
/подпис/                                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                                    Ц.Петрова:
/подпис/                                                 /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 248/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 248/14.02.2024 г.
ГРЕЙХАУНД ЕООД
С адрес: гр. Шабла, Комплекс Кария

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000538-1/ 23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц. Петрова:
/подпис/                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 247/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 247/14.02.2024 г.
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
С адрес: гр. Шабла, ул. Копривщица № 12

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000592-1/ 09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                          Ц. Петрова:
/подпис/                                      /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                       Ц.Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 246/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 246/14.02.2024 г.
АННА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Руен № 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000593-1/ 09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                       Ц. Петрова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц.Петрова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 245/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 245/14.02.2024 г.
ЯНИС ЕООД
С адрес: гр. Шабла, ул. Калиакра № 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000778-1/ 24.01.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.
Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                               /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 244/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 244/14.02.2024 г.
МАРИЯ ПЕТКОВА БЛАЖЕВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Мургаш № 1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000584-1/ 06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 243/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 243/14.02.2024 г.
ЦОНКА ВАСИЛЕВА ПАРУШЕВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Шипка № 24

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000608-1/ 20.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                             Ц. Петрова:
/подпис/                                           /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                              Ц.Петрова:
/подпис/                                          /подпис/
Валидно до: 27.02.2024 г.

Общински вестник „Изгрев“ 2024 г. – Община Шабла

Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 17/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 16/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 15/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 14/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 13/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 12/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 11/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 10/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 09/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 08/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 07/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 06/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 05/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 04/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 03/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 02/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 01/2024
Изтегли в PDF

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 242/12.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ   
по чл. 32 от ДОПК № 242/12.12.2023 г.
ПЕРИНЕЯ ООД
С адрес: с. Тополи, ул. Йордан Николов № 1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000770-1/06.12.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  12.12.2023г.  до  28.12.2023г.

Дата на поставяне на съобщението:  12.12.2023 г.
Г.Семерджиева:  С.МАРЧЕВ:
/подпис/                /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  29.12.2023 г.
Г.Семерджиева:   С.МАРЧЕВ:
/подпис/               /подпис/

Валидно до:     28.12.2023 г.