Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 240/21.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 240/21.07.2023 г.
СТРАТУС-В ООД
С адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 128, бл.1-2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000713-1/11.07.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.07.2023 г. до 03.08.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 21.07.2023 г.

Г. Семерджиева: М. Великова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 04.07.2023 г.
Г. Семерджиева: М. Йорданова:
/подпис/ /подпис/

Валидно до: 03.07.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 239/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 239/26.04.2023 г.
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
С адрес: гр. Шабла ул. Пионерска № 13

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000549-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:
/подпис/                                      /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 238/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 238/26.04.2023 г.
АР – 7 ЕООД
С адрес: с. Граничар ул. Девета № 16

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000546-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 237/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 237/26.04.2023 г.
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
С адрес: гр. Шумен ул. Добруджа № 21, вх.2, ет.5, ап.39

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000571-1/25.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 236/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 236/26.04.2023 г.
АУТОТРАДЕР ДИА ЕООД
С адрес: с. Дуранкулак ул. Втора № 7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000594-1/09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                        М.Йорданова:
/подпис/                                      /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 235/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 235/26.04.2023 г.
ОРЛИН СЛАВЕВ АТАНАСОВ
С адрес: с. Нейково ул. Втора № 26

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000611-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 234/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 234/26.04.2023 г.
ГОРАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: с. Игнатиево ул. Мъглиж № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000580-1/02.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023г. до 11.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 233/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 233/25.04.2023 г.
ПЛАМЕН МАРЧЕВ МАРЕВ
С адрес: с. Горун ул. Първа № 20

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000589-1/09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023 г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 232/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 232/25.04.2023 г.
ПЕТКО ИВАНОВ МОНЕВ
С адрес: гр. София ж.к. Обеля 2 № 243, ет.9, ап.93

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000587-1/06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                  М.Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 231/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 231/25.04.2023 г.
ВАСИЛ ИВАНОВ МОНЕВ
С адрес: гр. София ж.к. Обеля 2 № 243, ет.9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000588-1/06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                        М.Йорданова:
/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 230/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 230/25.04.2023 г.
ВАСИЛ ИВАНОВ МОНЕВ
С адрес: гр. София ж.к. Обеля 2 № 243, ет.9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000588-1/06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 229/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 229/25.04.2023 г.
ИВАН ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
С адрес: гр. София ул. Кишинев № 16, ет.2, ап.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000616-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 228/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 228/25.04.2023 г.
ЕФРОСИНА КИРИЛОВА ЦОКОВА
С адрес: гр. София ул. Екзарх Йосиф № 33

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000619-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:
/подпис/                                         /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 227/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 227/25.04.2023 г.
ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ ТАШЕВ
С адрес: с. Игнатиево ул. Черен връх № 3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000624-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 226/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 226/25.04.2023 г.
ЖЕНЯ МАЛЕВА НИКОЛОВА
С адрес: гр. Добрич ж.к. Добротица № 46, вх. Е, ет.1, ап.1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000614-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                              М.Йорданова:
/подпис/                                            /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                               М.Йорданова:
/подпис/                                            / подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 225/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 225/25.04.2023 г.
ВЕНЕТА ЯНЧЕВА ТОДОРОВА
С адрес: гр. София ул. Малинова долина № 8, вх. Б, ет.8, ап.7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000622-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                   М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 224/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 224/25.04.2023 г.
ЕКО ЕНЕРДЖИ ВАРНА ООД
С адрес: гр. Варна ул. Цар Петър № 14

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000544-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                 М.Йорданова:
/подпис/                                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                                 М.Йорданова:
/подпис/                                              /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 223/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 223/25.04.2023 г.
ЗЮКАЗИ ООД
С адрес: гр. Добрич ул. Панайот Волов № 20

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000543-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                   М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 222/25.04.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 222/25.04.2023 г.
КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ
С адрес: гр. София ул. Козяк № 21, вх. А, ет.1, ап.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000464-1/23.09.2020 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                           М.Йорданова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

 

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 221/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 221/25.04.2023 г.
ГЕМАР ООД
С адрес: гр. Варна ул. Дебър № 27

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000590-1/08.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                  М.Йорданова:
/подпис/                                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                               М.Йорданова:
/подпис/                                            /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.