Съобщение № 79/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 79/02.07.2020 г.

До   ЗДРАВКО АНДОНОВ МЛАДЕНОВ

С адрес: гр.София, район Витоша, кв.Драгалевци, ул. Боровинка №4,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000274-1/29.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева:М.Йорданова:

/подпис//подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева:М.Йорданова:

/подпис//подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

Съобщение № 78/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 78/02.07.2020 г.

До   ИВАЙЛО СИМЕОНОВ СТОИЧКОВ

С адрес: гр.София, район Витоша, кв.Драгалевци, ул. Здравец/232/ №2,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000277-1/29.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис//подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.           

Съобщение № 77/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 77/02.07.2020 г.

До   ИВАН ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ

С адрес: гр.София, район Лозенец, ул. Кишинев №16, ет.2, ап.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000249-1/14.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис//подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис//подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

Съобщение № 76/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 76/02.07.2020 г.

До   ИЛИЯН ИВОВ СЯРОВ

С адрес: гр.Варна, район Младост, жк. Трошево №77, вх.Б, ет.4, ап.34

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000392-1/17.12.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

Съобщение №75/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 75/02.07.2020 г.

До   КАТРИН АЛЕКСАНДЪР ШАРФ

С адрес: гр.Пловдив, район Централен, бул. Руски №16, ет.6, ап.16

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000320-1/17.12.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

Съобщение № 74/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 74/02.07.2020 г.

До   ДИМО МИЛЕВ КУМАНОВ

С адрес: гр.Добрич, ул. Суха река №13А

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000321-1/17.12.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

 

Съобщение №73/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 73/02.07.2020 г.

До   ИГОР НИКОЛАЕВИЧ КНЯЗЕВ

С адрес: гр.София, район Лозенец, ул. Розова долина №20, ет.5, ап.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000324-1/17.12.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

 

Съобщение №72/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 72/02.07.2020 г.

До   ЛЕВЕНТ НУРСЕС ЛАЗ

С адрес: гр.София, район Витоша, ул. Клек/618/616 №2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000330-1/17.12.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Валидно до:     16.07.2020 г.               

Съобщение № 71/02.07.2020 г. по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл. 32 от ДОПК № 71/02.07.2020 г.

До   МАРТИН ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

С адрес: с.Игнатиево, ул. Георги Петлешев №60

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000332-1/17.12.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  02.07.2020г.  до  16.07.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  02.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  16.07.2020 г.

Г.Семерджиева: М.Йорданова:

/подпис/ /подпис/

Валидно до:  16.07.2020 г.               

СЪОБЩЕНИЕ № 51/20.03.2018 г. по чл. 32 от ДОПК

До „ПОТЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД
С адрес: гр. Добрич, ул. Генерал Киселов № 5, ет.3
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при М.Йорданова – мл. експерт „ОП“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000149-1/15.02.2018 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.03.2018 г. до 03.04.2018 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.03.2018 г.
М. Великова: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 04.04.2018 г.
М. Великова: М.Йорданова
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 03.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 50/20.03.2018 г. по чл. 32 от ДОПК

До „ДЖИ СИ БЪЛГАРИЯ 2011“ ЕООД
С адрес: гр. Силистра, ул. Генерал Заимов № 12
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при М.Йорданова – мл. експерт „ОП“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000140-1/16.11.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.03.2018 г. до 03.04.2018 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.03.2018 г.
М. Великова: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 04.04.2018 г.
М. Великова: М.Йорданова
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 03.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 49/07.03.2018 г. по чл. 32 от ДОПК

До СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
С адрес: гр. Добрич, ж.к. Добротица № 34, вх.Ж, ет.4, ап. 8
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000143-1/23.01.2018 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 07.03.2018 г. до 21.03.2018 г.
Дата на поставяне на съобщението: 07.03.2018 г.
М. Йорданова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 22.03.2018 г.
М. Йорданова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 21.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 48/30.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 48/30.11.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До МИНЧО ОБРЕТЕНОВ МИНЧЕВ
С адрес: гр. Варна, район Приморски, ул. Георги Бакалов №17, вх. 5, ет.2, ап. 57
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000056-1/29.06.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 30.11.2017 г. до 14.12.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  30.11.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  15.12.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     14.12.2017 г.      

СЪОБЩЕНИЕ № 47/13.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 47/13.11.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До „ДАВМО“ ЕООД
С адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 6а, вх. В, ет. 4, ап. 15
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808002369-1/25.10.2016 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 13.11.2017 г. до 27.11.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  13.11.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  28.11.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     27.11.2017 г.           

СЪОБЩЕНИЕ № 45/13.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 45/13.11.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До „ХЪРГА“ ЕООД
С адрес: гр. Варна, ул. Людвиг Заменхоф  №12, ет. 1
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000124-1/19.09.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 13.11.2017 г. до 27.11.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  13.11.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  28.11.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     27.11.2017 г.                

СЪОБЩЕНИЕ № 46/13.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 46/13.11.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До ЕФРОСИНА КИРИЛОВА ЦОКОВА
С адрес: гр. София, ул. Екзарх Йосиф №33
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000118-1/23.08.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 13.11.2017 г. до 27.11.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението: 13.11.2017 г.
М. Йорданова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 28.11.2017 г.
М. Йорданова: Е. Жечева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 27.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 44/24.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 44/24.10.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До ИВАН ВЪЛЕВ ЙОРДАНОВ
С адрес: гр. Каварна 9650, ул. Добротица (Г. Димитров) №32, ет.8, ап. 19
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000134-1/20.09.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 24.10.2017 г. до 07.11.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  24.10.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  08.11.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     07.11.2017 г.    

СЪОБЩЕНИЕ № 43/11.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 43/11.10.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До НЕВЕНА ТРАЯНОВА ПРОСИ
С адрес: гр. София 1000, ж.к. Зона Б-5-3 № 25, ет. 12, ап. 55
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000119-1/24.08.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 11.10.2017 г. до 25.10.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  11.10.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  26.10.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     25.10.2017 г.