Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Регистър на Заведения за хранене и развлечение и Места за настаняване с прекратена дейност – актуализиран на 31.08.2021 г.

Регистър на местата за настаняване от клас В – стаи за гости и апартаменти за гости

Регистър на категоризираните места за настаняване на територията на община Шабла, актуален към 01.01.2021 г.

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения на територията на община Шабла, актуален към 01.01.2021 г.

Заявление – декларация за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Относно регистрацията на стаи за гости и апартаменти за гости – ВАЖНО!!!

Контрол на авторските права

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Информация за хотелиерите относно работата с ЕСТИ

Съобщение до хотелиерите на територията на община Шабла

Задължения на хотелиерите и ресторантьорите на територията на община Шабла

Съобщение от Районна здравна инспекция гр. Добрич  за регистриране на местатата за настаняване на територията на община Шабла