Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване Covid-19 в България

Заявление – декларация за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Относно регистрацията на стаи за гости и апартаменти за гости – ВАЖНО!!!

Регистър на категоризираните места за настаняване в община Шабла, актуален към 26.02.2020г.

Списък на туристическите обекти, които подлежат на прекатегоризация през 2020 г.

Контрол на авторските права

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Информация за хотелиерите относно работата с ЕСТИ

Съобщение до хотелиерите на територията на община Шабла

Задължения на хотелиерите и ресторантьорите на територията на община Шабла

Съобщение от Районна здравна инспекция гр. Добрич  за регистриране на местатата за настаняване на територията на община Шабла

Образец на справка – декларация по чл. 116, ал.3 от Закона за туризма

Образец на регистър за настанени туристи по чл. 116, ал.2 от Закона за туризма

Регистър на места за настаняване актуален към 04.02.2019 г.

Регистър на заведения за хранене и развлечение актуален към 04.02.2019г.