Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Регистър на местата за настаняване от клас В – Стаи за гости и апартаменти за гости обновен на 16.06.2022 г.

Регистър на Заведения за хранене и развлечение и Места за настаняване с прекратена дейност – обновен на 13.04.2022 г.

Подновяване категорията на туристически обекти през 2022 г.

Регистър на категоризираните Заведения за хранене и развлечение на територията на община Шабла обновен на 01.03.2022 г.

Заявление – декларация за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Относно регистрацията на стаи за гости и апартаменти за гости – ВАЖНО!!!

Контрол на авторските права

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Информация за хотелиерите относно работата с ЕСТИ

Съобщение до хотелиерите на територията на община Шабла

Задължения на хотелиерите и ресторантьорите на територията на община Шабла

Съобщение от Районна здравна инспекция гр. Добрич  за регистриране на местатата за настаняване на територията на община Шабла

 

 

 

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }