Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

Туристически обекти с изтекла категория

Съобщения за прекратяване категория на туристически обекти, 17.07.2023 г.

Регистър на местата за настаняване от клас В-Стаи за гости и Апартаменти за гости, обновен на 24.03.2023 г.

Регистър на категоризирани места за настаняване обновен на 01.01.2023 г.

Туристически обекти подлежащи на категоризация през 2023 година.

Регистър на заведения за хранене и развлечения обновен на 01.01.2023 г.

Контрол на авторските права

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Информация за хотелиерите относно работата с ЕСТИ

Съобщение до хотелиерите на територията на община Шабла

Задължения на хотелиерите и ресторантьорите на територията на община Шабла

Съобщение от Районна здравна инспекция гр. Добрич  за регистриране на местатата за настаняване на територията на община Шабла