Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

Списък на общинските мери, пасища и ливади, одобрени за ползване през 2020 година

Одобрени списъци на стопаните, подали заявления за подпомагане след доброволно клане на прасета и дезинфекция на личните стопанства

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Заповед трюфели

Информация относно пръсканията по посевите

Протокол разпределяне на пасища 2019

Протокол разпределяне на пасища 2018 – 2

Протокол за разпределяне на заявителите за ползване на общински пасища/мери през 2018, публикуван на 30 април 2018 г.

Годишен план за паша за 2019 г.

Уведомления за извършване на растителнозащитни мероприятия – 2020 г .

Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла

Задължения на община Шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади за 2019 г.