Одобрени списъци на стопаните, подали заявления за подпомагане след доброволно клане на прасета и дезинфекция на личните стопанства

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Заповед трюфели

Информация относно пръсканията по посевите

Регистър на пчелините в община Шабла – В публичната си част Регистърът на пчелините не съдържа лични данни на физически лица, но те могат да бъдат предоставени на лицата, извършващи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на място в общината, при наличие на нормативно основание за това

Протокол разпределяне на пасища 2019

Протокол разпределяне на пасища 2018 – 2

Протокол за разпределяне на заявителите за ползване на общински пасища/мери през 2018, публикуван на 30 април 2018 г.

Годишен план за паша за 2019 г.

Уведомления за извършване на растителнозащитни мероприятия – 2019 г .

Правила за ползването ма мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла

Задължения на община Шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади за 2019 г.