Празникът на плодородието в Шабла тази година няма да се проведе

Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната Празникът на плодородието в Шабла няма да се проведе.

Благодарим на всички, които се обадиха! Отчитаме огромния интерес към събитието, организирано и провеждано в навечерието на Кръстовден. Това ни мотивира да продължим, като развиваме и обогатяваме Празника!

Бъдете здрави, ценители на българските традиции!

Дуранкулак посрещна първият финиширал колоездач от пробега Дунав Ултра

Рано тази сутрин завърши предизвикателството за най-бързите колоездачи (до 48 часа) в масовия колоездачен преход Дунав Ултра – Следвай реката 2020.
Участникът изминал за най-кратко време 690 километровата дистанция на тазгодишното издание е Александър Александров. 34 годишният врачанин завърши успешно своя колоездачен преход  снощи около 21ч., за времето от 39 часа, след старта във Видин.
В ден 3 от приключението Dunav Ultra: Follow The River 2020
то продължава за тези, които са планирали изминаването на маршрута за 3, 5 или 7 дни.
В момента имаме разпръснати колоездачи по Дунава в разстояние на близо 300 километра един от друг – от с.Байкал през гр.Силистра – до гр.Добрич.
По маршрута местните жители приветстват колоездачите, на места със свежи плодове и вода.
Всичко най-интересно по време на събитието можете да следите на: https://www.facebook.com/dunavultra

Работна среща със земеделски производителите и председатели на кооперации се проведе в община Шабла

На 2 септември, кметът на община Шабла, Мариян Жечев се срещна със земеделски производители и председатели на кооперации.
Срещата се осъществи по искане на стопаните и във връзка с продължителното засушаване, в резултат на което има 100% пропаднали площи със земеделска продукция.
В залата присъстваха още Драгомир Узунов, зърнопроизводител от Каварна – член на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и Елка Николова – началник на Общинска служба „Земеделие“ Шабла.
Всеки присъстващ получи метеорологична справка за валежите, от която се вижда, че през последните 4 месеца са паднали под 5 литра на квадратен метър.
Кметът Жечев съобщи, че обявяването на бедствено положение не може да бъде осъществено, защото няма да свърши работа на стопаните.
В чл.306 от Търговския закон е упоменато понятието „непреодолима сила“ (има се предвид продължителното засушаване), на който могат да се позоват земеделците при евентуални съдебни спорове.
За много свои настоящи проблеми и такива, които ще предстоят в бъдеще алармираха присъстващите.
В края на срещата кметът на общината увери, че до дни ще бъде готов изходящия документ, който да бъде изпратен до Областния управител и Министерството на земеделието и храните.

Масовото колоездачно приключение Дунав Ултра ще финишира в Дуранкулак

От Видин в 6:00ч., тази сутрин започна старта на участниците в ежегодното масово изминаване на маршрута Дунав Ултра-Следвай реката 2020.
В следващите дни очакваме над 90 колоездачи от България и Румъния да преминат последователно през: Лом, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Гулянци, Никопол, Белене, Свищов, Две могили, Русе, Тутракан, Силистра, Добрич, Ген Тошево и Дуранкулак.
Жителите в опоменатите контролни точки по маршрута за поредна година следят събитието и очакват преминаващите велосипедисти, за да ги поздравят. Екип на Дунав Ултра и кмета на Дуранкулак ще посрещнат първият изминал най-бързо маршрута, за да му връчат сертификат. Такъв ще бъде връчен на всички изминали успешно маршрута и достигнали успешно до западната табела на с. Дуранкулак според собственото си темпо и план за преход.

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ в кв.18 и кв.36 по плана на с. Крапец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ  Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация на УПИ Va  и УПИ ХV от квартал 18 и квартал 36 и план за застроявяне  за УПИ ХV, УПИ ХVI, УПИ ХVII и  УПИ ХVIII  в кв.18 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1