„Запалихме“ светлините на Коледната елха

На площада пред НЧ „Зора 1894“ в Шабла запалихме символично светлините на Коледната елха.
Преди това да се случи на сцената се качиха деца при Общински детски комплекс (ОДК) в града с ръководител Десислава Донева. Чрез стихове и песни те пресъздадоха магията на предстоящите празници, вълнението в детските очи. Поздравиха ни Елхичката, Снежния човек, Еленчето и част от клуб „Пей с мен“ при ОДК.
Окичена с безброй лампички, елхата събра около себе си малки и големи, които желаят да се снимат до окичената красавица или до шейната с еленчето.
Чудният миг извести и заря в небето над площада.

Задължителни мерки за предпазване от птичи грип

Във връзка с установени случаи на високопатогенна инфлуенца по птиците (птичи грип) в два животновъдни обекта в област Пловдив – с. Трилистник, община Марица и с. Стряма, община Раковски и с цел недопускане по-нататъшното разпространение на заболяването, всички стопани, които отглеждат домашни птици в личните си стопанства, задължително следва да спазват следните мерки за биосигурност:
1. Домашните птици от всички видове и категории да се отглеждат на закрито.
2. Патиците и гъските да се отглеждат отделно от други видове домашни птици.
3. Фуражите да се съхраняват в закрити помещения.
4. При установяване на отклонение в здравословното състояние на птиците, стопаните незабавно да уведомяват ветеринарния лекар и кмета/ кметския наместник на населеното място.
Предвид усложнената епизоотична обстановка, на 8 декември в община Шабла се проведе заседание на епизоотичната комисия, на което беше отчетено, че към момента няма постъпили сигнали за болни, съмнителни и умрели домашни и диви птици. С цел недопускане възникване и разпространение на високопатогенна инфлуенца, стопаните следва стриктно да спазват гореупоменатите мерки за биосигурност.

Съобщение на основание чл.4, ал.2, изр.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.213.5, урбанизирана територия, с площ 8803 кв. м., НТП „за стопански двор“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с Възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.12.2021 г.
Публикувано на 07.12.2021 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-608 от 30.11.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ XVI, УПИ XVII, УПИXVIII, УПИ XIX, УПИ XX и УПИ XXI в кв.7 по регулационния план на с.Езерец , община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

7.12.2021г.

Шабленци с нова придобивка – Морски клуб

На 6 декември 2021 година – Никулден, бе открит новопостроеният морски клуб на рибарско селище „Кария“ Шабла.
Слънчевият декемврийски ден събра рибари, ветроходци, любители на морските спортове, жители и гости на общината на шабленския бряг. Събитието уважиха председателят на Общински съвет – д-р Йорданка Стоева, кметът на общината – Мариян Жечев, заместникът му – Петър Атанасов, общински съветници. На откриването бяха и Димитър Франгов – председател на СНЦ „Морски клуб Портус Кариа“, Валентин Иванов – председател на УС на СНЦ „Морски куб Шабла“.
В началото отец Павел Максимов от храм „Св.свщмчк Харалампий“ отслужи празничен водосвет, благослови оброка и новопостроения клуб.
Кметът приветства с „Добре дошли!“ присъстващите и подчерта, че днешното откриване съвпада с това преди 45 години, когато тогавашният кмет на Шабла Михаил Махалнишки открива стария морски клуб.
„Ние като община постигнахме желаното – изграждането на този клуб. Получихме 100% финансиране по Програмата за морско дело и рибарство със съдействието на Местната инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик. Създадената база осигурява условия, не само да се развива всичко постигнато досега, но и да се надгражда. Оттук нататък задачата на двата спортни клуба е да накарат младите да се влюбят в морето, защото то учи на добро.“ – каза в приветствието си кметът на общината. Той честити празника на рибарите, на именниците и на банкерите.
На откриването присъства и доайенът на българското ветроходство – д-р Васил Куртев от Каварна, който изрази огромното си задоволство от новата придобивка за младите любители на морските спортове.
„Храм на водните спортове“ – така нарече откритата сграда президентът на българската федерация по ветроходство Росен Марангозов и връчи икона на г-н Валентин Иванов.
„Попътен вятър на всички, които ще се докоснат до новите спортни плавателни съдове“ пожела Тодор Георгиев от Шабла – ветеран-ветроходец и рибар.
Последва официалното прерязване на лентата за откриването на морския клуб от кмета на общината – Мариян Жечев, и председателите на двата морски клуба в града – Валентин Иванов и Димитър Франгов.
И както се полага по стара българска традиция, кметът ливна менче с вода, след което присъстващите бяха поканени да разгледат изложбата-стъклопис и живопис на Иван Минчев, изложбата със стари фотоси и като цяло сградата вътре.
На присъстващите бе раздаден празничен оброк – рибена чорба, приготвена от риба, дарена от местни рибари и членове на двата клуба в домашния социален патронаж.
След като официалната част приключи, от „Изгрев“ се обърнахме към хората, които ръководят двата морски клуба в Шабла:
Димитър Франгов, председател на СНЦ „Морски клуб Портус Кариа“:
„Това е един исторически Никулден за шабленци и шабленската морска школа! След години на идейно разработване, последователност и силна воля община Шабла съумя да докара този страхотен проект до успешен завършек и да добави още една звезда към територията си. Благодарение на кмета на Шабла – г-н Мариян Жечев, общинската администрация и екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, ние от Морски клуб „Портус Кариа“, колегите от новосъздадения „Морски клуб Шабла“ и „хората на морето“ ще имаме възможност да покоряваме нови върхове в спортното майсторство и в морското дело. Нещо повече, ще разполагаме с обучителна база, посредством която ще имаме далеч по-големи възможности да предадем нашия опит и знания на идните поколения за чест и гордост на шабленци.
Вярвам, че предстои „Златен век“ за морското дело и морските спортове в Шабла!

Валентин Иванов, председател на УС на СНЦ „Морски куб Шабла“: „От името на управителния съвет бих искал да изкажа нашата огромна благодарност на община Шабла в лицето на г-н Мариян Жечев и всички нейни служители, които през годините повярваха в една мечта, работиха целеустремено и креативно, за да придобие тя идейна форма. Благодарим на хората, вложили неимоверен труд, усилия и много вяра за практическата реализация на този модерен център за водни спортове.
Огромни благодарности и към екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик” и възможностите, които предоставят за развитието на морската идея.
Вярваме, че тази сграда на брега на морето, ще се превърне в средище на обмен на идеи и проекти, създаване на контакти и притегателно място за свързаните с морето хора. Това ще даде началото на изграждането на новото лице на една морска Шабла, за чийто облик ние ще работим с цялото си сърце и отдаденост.“

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“ бе одобрен с договор МДТ-ИП-01-6 от 11.03.2020 г. и се реализира по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и националния бюджет на Република България.
Основната цел на проекта е „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот“. Той е в съответствие и със специфичната цел в ВОМР: „Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство“.
Новоизградената и оборудвана двуетажна сграда предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.
Проектът е на обща стойност в размер на 310 772,31 лв. без ДДС.