Община Шабла премина всички процедури за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела „Обща рамка за оценка /CAF/.
На Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрациите, проведена на 25.11.2022 г. в София, Община Шабла бе сертифицирана с връчването на етикет “Ефективен CAF потребител” по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация. Представител на Община Шабла и член на екипа работещ по внедряването на Модела за управление на качеството в администрацията, получи етикета „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“ на официална церемония организирана от Института по Публична Администрация. Сертификатите бяха връчени от Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА. Този етикет се присъжда като признание на усилията за правилно прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата в администрациите.
Към семейството на CAF ефективните потребители в България, през 2022г. се присъединяват 22 администрации: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Столична община, Областна администрация Софийска област, Областна Администрация-Велико Търново, Областна администрация-Силистра, Областна Администрация Сливен, Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, Регионално управление на образованието – Добрич, Община Костинброд, Община Ботевград, Община Каспичан, Община Костенец, Община Ловеч, Община Николаево, Община Ружинци, Община Свиленград, Община Сливен, Община Стара Загора, Община Чавдар, Областна администрация Ямбол, Регионална здравна инспекция – Ямбол и Община Шабла.