На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на “Девет жилищни сгради” в ПИ №№ 24102.11.89, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и 125, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложител «ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ» АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е от 21 април до 5 май 2017 година включително.

 

Община Шабла

21.04.2017 г.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС