На основание чл. 58, ал. 10 от Нaредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране  в горските територии, община Шабла публикува протокол от проведено обществено обсъждане и мотивирана справка за приетите и неприетите бележки и препоръки по изработения проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Добрич.

Становища ОПРГТ ДОБРИЧ

Присъствен списък община Шабла

Община Шабла Протокол обществено обсъждане

Мотивирана справка ОПРГТ Добрич