На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Рибарско селище – с. Крапец” в ПИ 39493.35.156, с Възложител: Oбщина Шабла.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.11.2021 г.

Публикувано на 15.11.2021 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС