Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Съобщение

Банери

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Съобщение

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

Заповед РД-04-109/09.03.2023 г. за забрана на масови мероприятия и продажба на алкохол в предизборния и изборния ден

Заповед РД-04-97/02.03.2023 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Проверка секции

Съобщение

Решение №21-НС РИК

Решение №13-НС РИК

Решение №12-НС РИК

Методически указания ЦИК

Решение №1683-НС ЦИК

Покана консултации СИК

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № РД-04-75/9.02.2023 г. на кмета на община Шабла за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Заповед № РД-04-66/6.02.2023 г. на кмета на община Шабла за определяне броя на избирателните сeкции за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.