Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

2024 г.


2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

  1. Покана за събиране на оферти за участие в процедура с предмет „Избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем – тип овърдрафт на община Шабла“, публикувана на 6 март 2020 г.;
  2. Документи за участие в процедурата;
  3. Образци;
  4. Годишен финансов отчет на Община Шабла 2017 г;
  5. Годишен финансов отчет на Община Шабла 2018 г.;
  6. Годишен финансов отчет на Община Шабла 2019 г.

2019 г.

2018 г.

Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

Прекратена процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

2017 г.

2016 г.

2015 г.