2020 г.

2019 г.

2018 г.

Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

Прекратена процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

2017 г.

2016 г.

2015 г.