Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


2022 г.

2021 г.

2020 г.

  1. Покана за събиране на оферти за участие в процедура с предмет „Избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем – тип овърдрафт на община Шабла“, публикувана на 6 март 2020 г.;
  2. Документи за участие в процедурата;
  3. Образци;
  4. Годишен финансов отчет на Община Шабла 2017 г;
  5. Годишен финансов отчет на Община Шабла 2018 г.;
  6. Годишен финансов отчет на Община Шабла 2019 г.

2019 г.

2018 г.

Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

Прекратена процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на община Шабла

2017 г.

2016 г.

2015 г.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }