Подписан договор за проект по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Днес бе подписан договора за финансиране на проект 16.5.2.063 „Borderless health through sport and cooperation – united in the battle against diseases” /„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“/, Приоритетна ос 5: Ефективен регион, специфична цел 5.1 „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Главната цел на проекта е: Съвместно разработване на нови подходи в областта на общественото здраве на равнище местно управление в граничната зона Шабла – Хършова.

Основните дейности, които са заложени по проекта са:
– подобряване на материалната база в двете общини, което се изразява в модернизиране на Спорната зала в гр. Шабла и стадиона в гр. Хършова, закупуване на специализирани уреди за превенция на различни заболявания и поддържане състояние на оптимално здраве през целия живот, като по този начин, несъмнено се увеличава  капацитета за сътрудничество между двете публични институции, участващи в проекта, но и тяхната ефективност в политиката за общественото здраве на местно ниво;
– провеждане на разяснителна кампания за информиране на обществото за значението на спорта в областта на здравеопазването;
– провеждане на спортни занимания с деца и възрастни на територията на двата града.

Партньорите по проекта са 3: община Шабла, община Хършова и Румънската федерация по Ойна, като община Хършова е водещ партньор по проекта.

Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 1 489 666,82 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 672 453,89 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 13 449,08 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 10 и 11 април 2017 година (понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 10 април 2017 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронни адреси order@makmetal.eu и eco@ob-shabla.org.
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Шабла ще бъде домакин на Първи национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“

Община Шабла, Българска федерация по лека атлетика и Спортен клуб по лека атлетика „Нефтяник 2014“ – гр. Шабла организират Първи национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“ за деца, юноши, девойки, мъже и жени.
Коста Василев е дългогодишен учител по физическо възпитание в Шабла. Поставя началото на съвременното организирано спортно движение. Под негово ръководство са израснали поколения спортни таланти от града.
Турнирът ще се проведе на 29 април 2017 г. /събота/ на стадиона в Шабла от 9:30 часа.
Негова основна цел е да се популяризира леката атлетика в община Шабла.

Право на участие имат всички картотекирани в БФЛА състезатели, като всеки участник може да се състезава само в една възрастова група по Наредбата на БФЛА.
Заявки за участие, по формата на БФЛА,  могат да се подават на имейл: silvijordanova@abv.bg, в срок до 22 април 2017 г.
В състезанието на трибой имат право да се заявяват всички картотекирани състезатели, родени през 2004, 2005 и 2006 г.
Състезателите ще се представят в следните дисциплини:  тласкане на гюле, хвърляне на копие, скок дължина и бягане на 60, 100, 600 и на 800 м.
Наградният фонд на турнира  е осигурен от община Шабла.

Пето издание на Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ в Шабла

Община Шабла организира пето издание на Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ – август 2017 г.

ЦЕЛ:

Стимулиране творческите изяви на младите поетични дарования, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет № VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение № 452 от 29.01.2014 г.
2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги Давидов.
3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се организира и провежда от община Шабла.
4.  Конкурсните произведения се журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият от които е представител на община Шабла
/ кмет или заместник кмет по култура /.
5.  Наградният фонд за наградата на името на Георги Давидов се осигурява от община Шабла. Наградата включва малка пластика “Пегас”, специално изработен диплом
/грамота/ и парична премия /2000 лв/.

РЕГЛАМЕНТ:

• В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
• Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
• Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680,
ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на материалите, придружени от изискваната информация за авторите им:  20 юни 2017 година.