Съобщение по чл.32 от ДОПК №213/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №213/20.01.2023 г.
ГРУП ДВ ООД
С адрес: гр. Русе, ул. Александровска №62

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000512-1/03.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                                /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №212/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №212/20.01.2023 г.
БИМИН ООД
С адрес: гр. София, бул. Илиянци

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000535-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                      М. Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №211/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №211/20.01.2023 г.
МАРАМА ЕООД
С адрес: с. Дуранкулак, ул. Петнадесета №21

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000532-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №210/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №210/20.01.2023 г.
БУЛЕС ООД
С адрес: гр. Монтана, ул. Д-р Стамен Илиев №6, ет.2, ап.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000534-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №209/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК №209/20.01.2023 г.
АНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
С адрес: с. Езерец, ул. Девета №4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000434-1/18.04.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №208/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 208/20.01.2023 г.
МАРГАРИТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
С адрес: гр. София, кв. Симеонов, Р-Н Витоша, ул. 57-ма №2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000465-1/15.07.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                     М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №207/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 207/20.01.2023 г.
ЖИВКО ПЕЕВ ЙОВЧЕВ
С адрес: гр. Козлодуй, ул. Желещен Комплекс 3, бл.84, вх.Б, ет.1, ап.21

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000401-1/23.03.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                            /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 206/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 206/20.01.2023 г.
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
С адрес: гр. Варна, ул. Христо Смирненски, бл. 19, вх.Б, ет.1, ап.30

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000433-1/14.04.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 205/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 205/20.01.2023 г.
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
С адрес: гр. Враца, ж.к. Дъбника №41, вх.В, ап.56

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000498-1/28.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                       М. Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                      М. Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №204/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 204/20.01.2023 г.
ЕВГЕНИЯ ЦЕКОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: гр. Враца, ж.к. Дъбника №41, вх.В, ап.56

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000496-1/28.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                           /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №203/20.01.2023 г.

           СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №203/20.01.2023 г.
ИВАН ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
С адрес: гр. Плевен, ул. Чаталджа № 20, ет.2, ап.8


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000516-1/04.06.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.


Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.


Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/


Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/


Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №202/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №202/20.01.2023 г.
АЛЕКСАНДРА МАДРИ
С адрес: гр. Добрич, ул. Васил Левски №60, вх.Б, ап.8

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000559-1/22.06.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                    М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №201/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №201/20.01.2023 г.
ФАР 04 ЕООД
С адрес: с. Ветрино, ул…….

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000490-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:
/подпис/                                     /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №200/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №200/20.01.2023 г.
ДИ ЕН АР ЕООД
С адрес: гр. Варна, ул.“Шипка“ №27

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000485-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №199/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №199/20.01.2023 г.
КЕЛТА ООД
С адрес: с. Горичане, ул.“Първа“ №13

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000483-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №198/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №198/20.01.2023 г.
А 1 ФАСТ ФОРУЪРД ЕООД
С адрес: с. Стрелково, ул.“Седма“ №1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000488-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №197/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №197/20.01.2023 г.
ПАРКЛИ ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД
С адрес: гр. Варна, ул.“Екзарх Йосиф“ №3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000491-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                   М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №196/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №196/20.01.2023 г.
ДОРИЙСКИ ЕООД
С адрес: гр. София, ж.к.“Младост“ № 3, бл.388, вх.1, ап.30, ет.7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000482-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                           /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №195/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №195/20.01.2023 г.
ЛОТОС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД
С адрес: гр. София, Р-Н Витоша, ул.“Миле Поп Йорданов“ № 18, ап.9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000576-1/23.06.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                     М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №194/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №194/20.01.2023 г.
ГЕМАР ООД
С адрес: гр. Варна, Р-Н Младост, ул.“Дебър“ №27

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000444-1/09.05.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                     М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/

Валидно до: 02.02.2023 г.