Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 251/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 251/21.02.2024 г.
ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ
С адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Любен Каравелов № 40

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000794-1/ 02.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                   Ц.Петрова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 250/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 250/21.02.2024 г.
РАДКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Висла № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000810-1/ 13.02.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                            Ц. Петрова:
/подпис/                                          /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                          Ц.Петрова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 249/21.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 249/21.02.2024 г.
САБРИ АЛИ САЛИМ
С адрес: гр. Каварна, ул. Васил Левски № 50

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000663-1/ 21.04.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.02.2024г. до 05.03.2024 г.
Дата на поставяне на съобщението: 21.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                                      Ц. Петрова:
/подпис/                                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 06.03.2024 г.
Г.Семерджиева:                                    Ц.Петрова:
/подпис/                                                 /подпис/

Валидно до: 05.03.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 248/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 248/14.02.2024 г.
ГРЕЙХАУНД ЕООД
С адрес: гр. Шабла, Комплекс Кария

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000538-1/ 23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц. Петрова:
/подпис/                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 247/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 247/14.02.2024 г.
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
С адрес: гр. Шабла, ул. Копривщица № 12

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000592-1/ 09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                          Ц. Петрова:
/подпис/                                      /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                       Ц.Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 246/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 246/14.02.2024 г.
АННА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Руен № 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000593-1/ 09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                       Ц. Петрова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                      Ц.Петрова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 245/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 245/14.02.2024 г.
ЯНИС ЕООД
С адрес: гр. Шабла, ул. Калиакра № 2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000778-1/ 24.01.2024 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.
Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                               /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 244/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 244/14.02.2024 г.
МАРИЯ ПЕТКОВА БЛАЖЕВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Мургаш № 1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000584-1/ 06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                     Ц. Петрова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                  Ц.Петрова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 27.02.2024 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 243/14.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 243/14.02.2024 г.
ЦОНКА ВАСИЛЕВА ПАРУШЕВА
С адрес: гр. Шабла, ул. Шипка № 24

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000608-1/ 20.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.02.2024г. до 27.02.2024г.

Дата на поставяне на съобщението: 14.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                             Ц. Петрова:
/подпис/                                           /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 28.02.2024 г.
Г.Семерджиева:                              Ц.Петрова:
/подпис/                                          /подпис/
Валидно до: 27.02.2024 г.

Общински вестник „Изгрев“ 2024 г. – Община Шабла

Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 29/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 28/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 27/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 26/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 25/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 24/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 23/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 22/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 21/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 20/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 19/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 18/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 17/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 16/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 15/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 14/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 13/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 12/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 11/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 10/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 09/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 08/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 07/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 06/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 05/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 04/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 03/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 02/2024
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр. 01/2024
Изтегли в PDF

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 242/12.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ   
по чл. 32 от ДОПК № 242/12.12.2023 г.
ПЕРИНЕЯ ООД
С адрес: с. Тополи, ул. Йордан Николов № 1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Светослав Марчев – КАСИЕР  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000770-1/06.12.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  12.12.2023г.  до  28.12.2023г.

Дата на поставяне на съобщението:  12.12.2023 г.
Г.Семерджиева:  С.МАРЧЕВ:
/подпис/                /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  29.12.2023 г.
Г.Семерджиева:   С.МАРЧЕВ:
/подпис/               /подпис/

Валидно до:     28.12.2023 г.    

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 241/08.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 241/08.08.2023 г.
СТРАТУС-В ООД
С адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 128, бл.1-2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000713-1/11.07.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 08.08.2023 г. до 21.08.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 08.08.2023 г.
Г.Семерджиева: М.Великова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 22.08.2023 г.
Г.Семерджиева: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/

Валидно до: 21.08.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 240/21.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 240/21.07.2023 г.
СТРАТУС-В ООД
С адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 128, бл.1-2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000713-1/11.07.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 21.07.2023 г. до 03.08.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 21.07.2023 г.

Г. Семерджиева: М. Великова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 04.07.2023 г.
Г. Семерджиева: М. Йорданова:
/подпис/ /подпис/

Валидно до: 03.07.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 239/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 239/26.04.2023 г.
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
С адрес: гр. Шабла ул. Пионерска № 13

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000549-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:
/подпис/                                      /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 238/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 238/26.04.2023 г.
АР – 7 ЕООД
С адрес: с. Граничар ул. Девета № 16

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000546-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 237/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 237/26.04.2023 г.
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
С адрес: гр. Шумен ул. Добруджа № 21, вх.2, ет.5, ап.39

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000571-1/25.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 236/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 236/26.04.2023 г.
АУТОТРАДЕР ДИА ЕООД
С адрес: с. Дуранкулак ул. Втора № 7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000594-1/09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                        М.Йорданова:
/подпис/                                      /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 235/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 235/26.04.2023 г.
ОРЛИН СЛАВЕВ АТАНАСОВ
С адрес: с. Нейково ул. Втора № 26

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000611-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023 г. до 11.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 234/26.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 234/26.04.2023 г.
ГОРАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
С адрес: с. Игнатиево ул. Мъглиж № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000580-1/02.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 26.04.2023г. до 11.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 26.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 11.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 11.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 233/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 233/25.04.2023 г.
ПЛАМЕН МАРЧЕВ МАРЕВ
С адрес: с. Горун ул. Първа № 20

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000589-1/09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023 г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.