Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 233/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 233/25.04.2023 г.
ПЛАМЕН МАРЧЕВ МАРЕВ
С адрес: с. Горун ул. Първа № 20

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000589-1/09.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023 г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 232/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 232/25.04.2023 г.
ПЕТКО ИВАНОВ МОНЕВ
С адрес: гр. София ж.к. Обеля 2 № 243, ет.9, ап.93

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000587-1/06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                  М.Йорданова:
/подпис/                              /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 231/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 231/25.04.2023 г.
ВАСИЛ ИВАНОВ МОНЕВ
С адрес: гр. София ж.к. Обеля 2 № 243, ет.9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000588-1/06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                        М.Йорданова:
/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                     М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 230/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 230/25.04.2023 г.
ВАСИЛ ИВАНОВ МОНЕВ
С адрес: гр. София ж.к. Обеля 2 № 243, ет.9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000588-1/06.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                       М.Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 229/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 229/25.04.2023 г.
ИВАН ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
С адрес: гр. София ул. Кишинев № 16, ет.2, ап.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000616-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                    М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 228/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 228/25.04.2023 г.
ЕФРОСИНА КИРИЛОВА ЦОКОВА
С адрес: гр. София ул. Екзарх Йосиф № 33

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000619-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:
/подпис/                                         /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 227/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 227/25.04.2023 г.
ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ ТАШЕВ
С адрес: с. Игнатиево ул. Черен връх № 3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000624-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 226/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 226/25.04.2023 г.
ЖЕНЯ МАЛЕВА НИКОЛОВА
С адрес: гр. Добрич ж.к. Добротица № 46, вх. Е, ет.1, ап.1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000614-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                              М.Йорданова:
/подпис/                                            /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                               М.Йорданова:
/подпис/                                            / подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 225/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 225/25.04.2023 г.
ВЕНЕТА ЯНЧЕВА ТОДОРОВА
С адрес: гр. София ул. Малинова долина № 8, вх. Б, ет.8, ап.7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000622-1/21.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                   /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                   М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 224/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 224/25.04.2023 г.
ЕКО ЕНЕРДЖИ ВАРНА ООД
С адрес: гр. Варна ул. Цар Петър № 14

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000544-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                 М.Йорданова:
/подпис/                                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                                 М.Йорданова:
/подпис/                                              /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 223/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 223/25.04.2023 г.
ЗЮКАЗИ ООД
С адрес: гр. Добрич ул. Панайот Волов № 20

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000543-1/23.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                      М.Йорданова:
/подпис/                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                   М.Йорданова:
/подпис/                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 222/25.04.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 222/25.04.2023 г.
КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ
С адрес: гр. София ул. Козяк № 21, вх. А, ет.1, ап.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000464-1/23.09.2020 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                           М.Йорданова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

 

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 221/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 221/25.04.2023 г.
ГЕМАР ООД
С адрес: гр. Варна ул. Дебър № 27

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000590-1/08.02.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                  М.Йорданова:
/подпис/                                               /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                               М.Йорданова:
/подпис/                                            /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 220/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 219/25.04.2023 г.
ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
С адрес: с. Крапец ул. Първа № 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000552-1/24.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023 г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                        М.Йорданова:
/подпис/                                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                                      М.Йорданова:
/подпис/                                                    /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 219/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 219/25.04.2023 г.
ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
С адрес: с. Крапец ул. Първа № 9

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000552-1/24.01.2023 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                                     М.Йорданова:
/подпис/                                                  /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                                  М.Йорданова:
/подпис/                                                /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 218/24.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 218/24.04.2023 г.
ВИ ЕНД ПИ ЕНЕРДЖИ ООД
С адрес: гр. София, ул. Борово № 228 А, ет.17, ап.79

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000484-1/15.09.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 24.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 24.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                               М.Йорданова:
/подпис/                                            /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                             М.Йорданова:
/подпис/                                          /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №217/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №217/20.01.2023 г.
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ФЕДУЛОВ
С адрес: гр. Варна, ж.к. Бриз 21, ет.2, ап.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000493-1/25.03.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:              М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №216/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК №216/20.01.2023 г.
СТРАТУС – В ООД
С адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 128, бл.1-2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000735-1/02.11.2021 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                 М. Йорданова:
/подпис/                             /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                             / подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 215/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 215/20.01.2023 г.
АКВАМАРИН ЛИМИТЕД
С адрес: гр. София, бул. Пенчо Славейков №1В, ет.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000529-1/17.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                  М. Йорданова:
/подпис/                               /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:               М. Йорданова:
/подпис/                            /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 214/20.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК № 214/20.01.2023 г.
ЕЛЕКТРАУИНДС ШАБЛА АД
С адрес: гр. София, ул. Мала Курия № 70

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000511-1/02.11.2022 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 20.01.2023 г. до 02.02.2023 г.
Дата на поставяне на съобщението: 20.01.2023 г.
Г. Семерджиева:                      М. Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 03.02.2023 г.
Г. Семерджиева:                     М. Йорданова:
/подпис/                                 /подпис/
Валидно до: 02.02.2023 г.