• 17.12.2022
  • 10:30

Скъпи приятели!
Щастливи сме, че можем да Ви съобщим за зараждането на един нов зимен фестивал, който община Шабла създава в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Фестивалът е посветен на емблематичната за района червеногуша гъска и е част от конкретни цели, насочени към повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и засилване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на специални събития.
Фестивалът се нарича „ШАБЛА И ПТИЦИТЕ“ и чрез него ще се популяризира идеята за опазването на богатото птиче разнообразие, което прелита над територията на община Шабла по миграционния път „Виа Понтика“. Организира се от община Шабла със съдействието на Зелен образователен център. Тази година Фестивалът ще се проведе на 17 и 18 декември на площада пред и в самото НЧ Зора 1894 – Шабла.
Погрижили сме се да създадем уютна атмосфера, която да Ви предразположи за увеселения и забавни занимания, въпреки зимата! Ще има разнообразни и много интересни творчески ателиета и анимации, спектакъл с кукли, приказка с рисунки, викторина, конкурс за любителска снимка и ….. един неочакван огнен завършек със звездите на „Палячи“.
Разбира се, ароматен фон на пъстрия Зимен Фест Базар ще са зимни лакомства, месни деликатеси и сгряващи напитки.
…. и така, със сняг в косите, със звезди в очите и с много топлота в душите Ви каним заедно да отбележим първото издание на зимен фестивал „ШАБЛА И ПТИЦИТЕ“ 2022!
Програмата на фестивала е в прикачения файл.

Agenda_2022