След началото на извънредното положение, въведено заради разпространението на COVID-19, шабленският „Елпром ЕМЗ“ бързо се ориентира в създалата се обстановка и появилите се нови потребности на пазара, и конвертира  част от производството си в направата на защитни предпазни шлемове. Маската за многократна употреба носи търговската марка „Emz 2020“ и е с размер 35х30 см. Защитният шлем предпазва лицето на ползващия го от пръски и капки при директни въздействия на течности, също така предпазва от механичен удар от различни видове твърди летящи частици. Шлемът покрива и предпазва напълно очите, носа и устата на потребителя и е устойчив на удар, атмосферни условия и химикали. Предпазната маска се изработва от АРЕТ  фолио, напълно прозрачна е, лесно се почиства, измива и дезинфекцира.

Управителят на „Елпром ЕМЗ“ ООД, инж. Димитър Арнаудов сподели, че в момента в завода се произвеждат по 500 защитни шлема на ден, до момента на пазара са реализирани 2500 бр., а на склад разполагат с материали за производството на 14 000. Според инж. Арнаудов, при търсене не е проблем да се заредят още материали и да се произведат неограничен брой защитни предпазни шлемове. До момента, „Emz 2020“ са доставени на общините в Шабла, Добрич, Варна, Тервел, на болнични заведения, както и на над 20 производствени фирми, банки и сервизи. При поръчка, защитни шлемове се доставят и на частни клиенти. Осъществен е контакт с Министерство на здравеопазването, както и с Военномедицинска академия София, и военните болници във Варна, Пловдив, Сливен и Плевен.

След контакт с Министерството на икономиката, „Елпром ЕМЗ“ е включен в сайта на ЕК с информация за фирми, които предлагат лични предпазни средства – https://euratex.eu/covid-19/.

“Елпром ЕМЗ “ ООД град Шабла  е фирма   специализирана  в  производство на  токови измервателни маслени и сухи трансформатори.

От 2017 г., заводът произвежда и зарядни  станции за  електромобили.

На 73-тия Международен  технически  панаир през същата година,  продуктовата  гама  зарядни  станции на шабленския завод, бе  отличена със  златен медал.