За първа година, в Общински детски комплекс Шабла (ОДК) функционира клуб „Православни християнски ценности и традиции“. Клубът работи по учебна програма, утвърдена от МОН. Варненската Митрополия, осигурява учебните помагала за децата. Благородното занимание, учениците от СУ „Асен Златаров“ Шабла (1-6 клас), провеждат с активното съдействие на отец Павел Максимов. Сбирките на клуба се провеждат всеки петък, от 15:30 часа, в храма „Св. Харалампий“ в града. Адаптираната програма, поднесена от отец Павел, цели децата да се научат да общуват и да работят в колектив, да бъдат толерантни, взаимно да си помагат, да прощават и да вярват. Според шабленския свещеник, те  ще научат 10-те Божи заповеди, също и как да празнуват християнските празници. „Християнството и ценностната му система дават свободата да се чувстваме обичани и лекотата да се чувстваме отговорни.“, казва отец Павел. В началото на учебната година, интересът към православния клуб, отстрана на деца и родители не бе особено силен, но сега, броят на децата е прехвърлил изискуемия минимум от 13 и продължават да се увеличават. Интересът към Клуба расте, защото чрез традиционните български празници и обичаи, отец Павел Максимов „превежда“ на езика на съвременните деца основните християнски добродетели. Запознава ги с историята на българския народ и църква, и с живота на известни родни светии.