На тридневно посещение в община Шабла, пристигнаха партньорите по Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда.
Кметът на Община Шабла, Мариян Жечев, посрещна делегациите от общините Аджиджа и Банеаса (Р Румъния) и от община Берковица. Делегацията от Аджиджа бе водена от зам. кмета, Ницъ Мариус Даниел, тази от община Банеаса – от административния директор на общината – Георге Николае, а зам. кметът на Берковица, Радослав Найденов, водеше групата от старопланинския град. На срещата си с гостите, Кметът Жечев ги запозна ги запозна с историята, природните дадености и икономиката на нашата община. Кметът сподели факти за поминъка на шабленци – селското стопанство, туризма, риболова.
За трите дни, докато бяха в Шабла, партньорите по проекта осъществиха работни срещи, посетиха и забележителности в община Шабла – най-стария фар на Балканския полуостров – шабленския, разкопките на острова в Дуранкулашкото езеро – най-старата известна каменна архитектура в Европа (7000 години), разкопките на античната крепост Кария на нос Шабла, православния храм „св. Харалампий“ в града. Гостите бяха поздравени от пенсионерски клуб „Надежда“, с пресъздаването на характерен за Шабла народен обичай.
Посещението завърши с Workshop, проведен в Зелен образователен център Шабла.
Проектът, по който партньор е община Шабла е финансиран по Договор № 100718/05.09.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Общата цел на проекта е: устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане на опазването на природните ресурси, като биологичното разнообразие само по себе си е основата за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности.

[lsvr_gallery