На 1 ноември 2017 г., община Шабла /България/ и Сан Чезарео /Италия/ подписаха официално Договор за побратимяване.
Побратимяването е един комплексен процес, който дава богати възможности за насърчаване на сътрудничеството и единството на Европейските страни, уважавайки различията, популяризирайки природното и културно наследство, стимулирайки социалната интеграция, затова не случайно е сред основните цели на европейските институции.
С побратимяването между Шабла и Сан Чезарео се откри една чудесна възможност за двете страни за обмен на туристи, взаимно опознаване на двата народа, организиране на спортни и културни инициативи, изкуство, фолклор, социални дейности, както и партньорство по различни международни проекти, с цел развитие на международното сътрудничество. От важно значение е създаването на контакти между подрастващите, които ще споят допълнително връзката на културен обмен и ще укрепят чувството за европейска принадлежност.
Взаимоотношенията от побратимяването носят несъмнени предимства – политически, културни, но също и икономически чрез промотиране на местни продукти, насърчаване на бизнеса и гаранции при проявен инвеститорски интерес. Бяхя споделени проблеми, обменени идеи и обсъдени различни гледни точки относно въпроси от общ интерес.
1 ноември 2017 г. остава в историята на община Шабла като дата, на която българската и италианската община дадоха своя малък, но сигурен принос за растежа на обединена Европа, полагайки основите на доверие между двата града и приятелство между гражданите им.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }