Центърът за спешна медицинска помощ Шабла е създаден на 01.12.2004 година. Първоначално съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването е като пребазирано звено. Впоследствие придобива статут на самостоятелен филиал, един от тези на доболничната помощ в област Добрич. Обслужва се от екип, в чийто състав има шест фелдшери, шест шофьори и две санитарки. Центърът е ситуиран в бившата общинска поликлиника – на първия етаж / върху площ от 506 кв.м /, която е общинска собственост. Оборудван е със съвременна апаратура и санитарни автомобили.

 

Ръководител: д-р Александра Козарева

 

Адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37

тел.: 05743 / 41-14