Тази услуга се изразява в провеждане на компютърно обучение; организиране на дейности по социално включване; осъществяване на срещи с роднини на потребители за обсъждане на актуални проблеми; провеждане на индивидуални социални консултации; групови занимания; съдействие пред институции при възникнали проблеми.