Тази услуга се изразява в провеждат се сесии, насочени към идентифициране на психологични проблеми и тяхното преодоляване чрез психологични и терапевтични техники. Подходът на работа е групов или индивидуален, според степента на увреждане и интересите на потребителите. Консултации с  роднини по индивидуалните програми.