Тази услуга се изразява в отбелязване на лични и национални празници;  беседи на различни теми; литературни четения, съвместни мероприятия с други звена в общността.