Тази услуга се изразява в проследяване на общото здравословно състояние, измерване на кръвно налягане, пулс, тегло и кръвна захар; съдействие и подкрепа пред лични лекари и др. медицински специалисти.