Тази услуга се изразява в придобиване на нови знания и ориентири относно заобикалящата среда; изграждане, възстановяване и развитие на трудови, битови и адаптивни умения за реализиране потенциала на потребителите.