С цел защита на данните Ви, преди да изпратите информацията, ще получите верификационен код на цитирания от Вас имейл, с който ще активирате изпращането на данните. Единствената информация , от която имаме нужда за първоначален контакт с Вас,  са фамилно име  и електронен адрес. Нямаме нужда от никаква друга допълнителна лична информация, преди изрично да сте ни изпратили съгласие за това. Ако все пак решите да изпратите такава, ние я заличаваме. Вашите данни ще се използват единствено и само за целта, за която сте ни ги изпратили. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време, като изпратите имейл до [email protected] , след което данните Ви ще бъдат незабавно изтрити.

Моля прочетете SH.4.16.2018 Известие за поверителност в електронна среда – Община Шабла

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }