С цел защита на данните Ви, преди да изпратите информацията, ще получите верификационен код на цитирания от Вас имейл, с който ще активирате изпращането на данните. Единствената информация , от която имаме нужда за първоначален контакт с Вас,  са фамилно име  и електронен адрес. Нямаме нужда от никаква друга допълнителна лична информация, преди изрично да сте ни изпратили съгласие за това. Ако все пак решите да изпратите такава, ние я заличаваме. Вашите данни ще се използват единствено и само за целта, за която сте ни ги изпратили. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време, като изпратите имейл до [email protected] , след което данните Ви ще бъдат незабавно изтрити.

Моля прочетете SH.4.16.2018 Известие за поверителност в електронна среда – Община Шабла