На 1 ви октомври 2020 г. в с. Дуранкулак се проведе концерт по повод Световния ден на музиката и Деня на възрастните хора. В концертната програма взеха участие двете извънкласни школи: „Школа по народни и етно танци” с ръководители: Гергана Дафова и Сияна Василева и „Школа по духова музика” с ръководители: Стоян Монов, Стоян Жеков и Панко Добрев. Децата зарадваха със своите изпълнения както публиката така и своите близки.
Участието им е в изпълнение на проект „Заедно можем повече” BG05М9ОP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.