От 6 август започват проверки с унищожаване на незакланите прасета в обекти тип „заден двор“ и налагане на глоби на стопаните им.

Усложнената епизоотична обстановка в страната, вследствие заболяването африканска чума по свинете, наложи удължаване, до 2 септември, на обявеното бедствено положение за всички населени места на територията на област Добрич. От 6 август екипи ще извършват проверки спазен ли е от стопаните дадения до 5 август срок за клане на прасетата. На нарушителите ще бъдат налагани глоби, а животните им ще бъдат умъртвявани, без право на консумация.
Със Заповед № ОКД-11-02-7/ 02.08.2019 г. на Областния управител на област Добрич са определени 20-километрови зони около промишлените свинеферми в областта, в които да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. На територията на община Шабла няма промишлени свинеферми, но в обхвата на 20-километровата зона около свинекомплекса в с. Септемврийци, община Каварна, попадат гр. Шабла и селата Горун, Горичане, Пролез, Езерец, Крапец, Божаново, Твърдица, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново, Дуранкулак, Граничар и Стаевци.
Община Шабла напомня на стопаните отново, че вирусът на африканската чума е изключително устойчив на изсушаване, опушване, охлаждане и замразяване, поради което тези методи не са приложими за съхранение на свинското месо. Добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути при 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на месото.